Poprzednia edycja konkursu FINSIM Liga Akademicka

W ósmej edycji Konkursu FIN SIM Liga Akademicka 2019/2020 uczestniczyło 15 zespołów-banków, grupujących blisko osiemdziesięciu studentów, reprezentujących 10 polskich uczelni:

Politechnika Gdańska

Politechnika Świętokrzyska

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Zielonogórski

 

Sesja finałowa on-line odbyła się 24 kwietnia 2020r.

Laureatem Konkursu został zespół COPERNICUS BANK reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 166,26 zł na wirtualnej giełdzie FINSIM.

II miejsce zajął zespół LET’S OVERLEVERAGE reprezentujący Szkołę Główną Handlową w Warszawie z wynikiem 163,41 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

III miejsce zdobył zespół Bear Bank reprezentujący Politechnikę Świętokrzyską z wynikiem 129,64 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.