WYNIKI

Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2022/2023 rozstrzygnięty

06.06.2023 r. odbył się tegoroczny finał Konkursu FINSIM Liga Akademicka w formule on-linie, który otworzyła Magdalena Skwarska, Koordynator Konkursu. Uczestników oraz zaproszonych gości powitał Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – organizatora konkursu.

Konkurs FINSIM Liga Akademicka organizowany jest przez Warszawski Instytut Bankowości już od 11 lat, realizowany jest w ramach programu sektorowego BANKOWCY DLA EDUKACJI. Jego partnerem głównym od samego początku jest Związek Banków Polskich. Partnerami są także Bankowy Fundusz Gwarancyjny, PwC Polska oraz wspomniany już Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest fundatorem nagród finansowych dla 3 najlepszych zespołów oraz 3 –miesięcznych odpłatnych praktyk dla zwycięskiej drużyny.  W środowisku akademickim konkurs wspiera także program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

W tej edycji Konkursu uczestniczyło 10 zespołów-banków, grupujących 50 studentów, reprezentujących 9 polskich uczelni:   Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Politechnika Świętokrzyska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet, Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Rywalizacja prowadzona była pod opieką Mentorów, doświadczonych bankowców: Michała Bellwona oraz Andrzeja Jakubaszka.

Zwieńczeniem gry było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego każdy bank-zespół zaprezentował przyjętą w grze strategię i osiągnięte wyniki, na podstawie przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego. W trakcie sesji trzeba było wykazać się nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, ale także opanowaniem i niezwykłą sztuką prezentacji.

Laureatem 11 edycji Konkursu został zespół Credit UEK S. A. reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

II miejsce zajął zespół KPM Bank również reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

III miejsce zdobył PREMIUM STUDENT TRUST reprezentujący Poltechnikę Świętokrzyską.

Okazją do zdobycia kolejnych umiejętności z zakresu zarządzania Bankiem będzie udział w kolejnej 12 edycji konkursu FIN SIM LA, do której organizator – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości już teraz pragnie zaprosić wszystkich uczestników.

Wyniki po VII decyzji konkursowej

W trakcie 9-tego kwartału zespoły musiały się zmierzyć ze znacznym umocnieniem się PLN do EUR, z 4,3860 do 4,3516. W trakcie tej edycji nie widzieliśmy jeszcze tak znacznych wahań kursów co mogło nieco osłabić ostrożność zespołów. Na dodatek kilka zespołów nadal nie podjęło żadnych działań w kierunku domknięcia długiej pozycji walutowej w EUR, powstałej w poprzednim kwartale po zaniechaniu emisji nowych CDs w EUR. Te zespoły ucierpiały najmocniej i na dodatek podwójnie, ponieważ oprócz sięgających nawet 60 mln zł strat na wycenie kredytów udzielonych w EUR, model nadal utrzymywał bardzo duży wymóg kapitałowy na ryzyko rynkowe, co oczywiście przekładało się na spadek współczynnika wypłacalności, a w niektórych przypadkach również prowadziło do obniżki ratingu kredytowego. W przypadku tej grupy zespołów błędne decyzje będą wpływały na wyniki ostatniego kwartału – bo niski CAR przekłada się m.in. na wzrost kosztu finansowania – dla zespołów z dużymi kwotami pożyczek z Banku Centralnego będzie to na pewno dużym obciążeniem.

Nie doczekaliśmy się natomiast zmian stóp procentowych. Wiele wskazuje na to, że prędzej czy później Bank Centralny podejmie taką decyzję ale nie ma żadnej pewności że taka zmiana nastąpi już w Q10. Obligacje kupowane w tym kwartale nie przynosiły już takich zysków jakie obserwowaliśmy w kwartale poprzednim.

Chcąc uniknąć tzw. gry pod ostatni kwartał, gdy zespoły sięgały po nawet najbardziej szalone rozwiązania mające pomóc im wywindować cenę akcji na sam koniec gry, w obecnym modelu gry zaimplementowano mechanizm wyceny akcji w dużym stopniu opartym na wynikach z wcześniejszych kwartałów. Nie oznacza to, że wszystko zostało już przesądzone i nie da się zmienić miejsca w rankingu. Jest to możliwe ale raczej w przypadku zespołów które na taką poprawę pracują już od jakiegoś czasu. Zmiany są również możliwe w przypadku zespołów o zbliżonej wycenie – a takich przypadków mamy obecnie kilka. Tak więc na ostateczne wyniki przyjdzie jeszcze chwilę poczekać.  Równie ważne będzie to, czy kilku zespołom borykającym się z dość poważnymi problemami uda się je w końcu rozwiązać i przywrócić swoim bankom przyzwoity poziom rentowności.

lp.UczelniaZespółWspółczynnik adekwatności kapitałowejRyzyko stopy procentowejLCRJakość aktywówStosunek koszty/dochodyWskaźnik P/EDochodowość na jedną akcję (EPS)Kurs akcjiRating zewnętrzny
1Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieCredit UEK S.A.15,84%3,65%157,71%0,93%17,32%210,70%821,34%17,31Aaa
2Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKPM BaNk14,67%6,07%28,76%0,68%17,73%234,20%721,86%16,91Aa2
3Politechnika ŚwiętokrzyskaPREMIUM STUDENT TRUST15,36%9,93%277,79%0,99%20,88%272,74%603,14%16,45Aa1
4Politechnika LubelskaProfitBank17,86%4,81%82,88%0,69%25,45%285,27%572,99%16,35Aa1
5Uniwersytet RzeszowskiTezeusz Bank S.A.13,45%8,46%662,56%0,77%24,53%200,98%804,13%16,16Aa2
6Politechnika GdańskaEconomic Engineers12,98%23,84%13,03%0,79%79,71%-1246,12%-116,91%14,57Aa2
7Szkoła Główna HandlowaSILVER BANK12,37%9,76%6,47%0,71%-260,76%-210,50%-644,17%13,56Aa2
8Uniwersytet JagiellońskiSTE Bank Polski7,55%-2,21%63,63%0,61%-109,71%-320,04%-399,77%12,79B3
9Akademia Leona KoźmińskiegoKozminskiSharks3,06%-1,19%3,47%1,46%-78,41%-115,75%-1082,77%12,53C
10Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieFlowSKN31,56%17,64%126,85%0,91%31,95%3547,81%28,37%10,07Aa1

Wyniki po VI decyzji konkursowej

Chyba do tej pory nie było w tej edycji kwartału w którym tak wiele by się działo.

Obniżka stóp procentowych oraz konieczność wykupu wyemitowanych 2 lata wcześniej Certyfikatów Depozytowych w EUR to ogrom możliwości poprawienia wyników ale też ryzyko, dla tych którzy nie wiedzą jak z nich skorzystać. Trzecim, ważnym czynnikiem było umocnienie się EUR do PLN.

Obniżki stóp procentowych można się było spodziewać – Bank Centralny już wcześniej sygnalizował, że być może będzie musiał podjąć jakieś działania. Z tej szansy większość zespołów nie skorzystała. Na dużą skalę zainwestował w kupno bonów (a więc krótkoterminowych papierów wartościowych) tylko STE Bank.

Dla banków nie mających większych problemów z adekwatnością kapitałową wykup zapadających CDs, nawet w przypadku gdy chodzi o 1 mld EUR, nie powinno stanowić żadnego problemu. O tym, że taka konieczność będzie miała miejsce wszystkie zespoły były informowane już wcześniej, z czego można wnioskować, że podejmowały decyzje w pełni świadomie.

5 na 10 grających zespołów zdecydowało się nie odnawiać finansowania w EUR i musiały się zmierzyć z konsekwencjami takich decyzji. Każdy z nich znajdował się w nieco innej sytuacji więc różny był wpływ podjętych decyzji na wynik netto. W przypadku FlowSKN zespół wyemitował wystarczająco dużo CDs w swojej walucie lokalnej, czyli PLN. Ale pozostałe zespoły nie uwzględniły tego w obliczeniach swojej płynności i musiały sięgnąć po pożyczki z Banku centralnego. Przykładowy, dodatkowy koszt z tytułu takiego zadłużenia wyniósł w przypadku Kozminski Sharks 235 mln zł!

Wyeliminowanie z pasywów zobowiązań o nominale 1 mld mld EUR sprawiło, że połowa banków nagle wystawiła się na ryzyko walutowe – posiadając bardzo dużą, długą pozycję walutową. Tym razem dopisało im szczęście i dzięki umocnieniu się EUR do PLN zyski z rewaluacji pozycji walutowej chociaż w części rekompensowały dodatkowe koszty w tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Centralnym.

Niemniej nie można powiedzieć, że zespoły te dobrze na tym wszystkim wyszły. Na pokrycie dodatkowego ryzyka rynkowego/walutowego model znacznie zwiększył wymogi kapitałowe, tym samym mocno obniżając współczynniki wypłacalności i niekiedy ratingi kredytowe. To w perspektywie kolejnego kwartału bardzo zła wiadomość. Gdyby decyzję o odnowieniu finansowania w EUR chciały przenieść na kolejny kwartał, to większości przypadków oznaczałoby wyższy koszt pozyskania nowych środków.

Tych wszystkich zmian, mniej lub bardziej udanych decyzji nie widać aż tak bardzo w cenach akcji, które nie reagowały aż tak dynamicznie, jak zmiany wyników netto poszczególnych zespołów.

Dobrym przykładem na to jest FlowSKN Bank, który w ostatnich dwóch kwartałach przeprowadził małą rewolucję w swoich finansach, czego efektem jest m.in. wzrost ratingu kredytowego z C do Aa1. Mimo znaczącej poprawy wyników ( ze straty 149 mln w Q7 do zysku 159 w Q8), obecna cena akcji nadal pozostaje poniżej maksimum, które osiągnęli w Q4.

lp.UczelniaZespółWspółczynnik adekwatności kapitałowejRyzyko stopy procentowejLCRJakość aktywówStosunek koszty/dochodyWskaźnik P/EDochodowość na jedną akcję (EPS)Kurs akcjiRating zewnętrzny
1Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieCredit UEK S.A.15,19%3,73%99,91%0,97%19,95%223,80%732,45%16,39Aaa
2Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKPM BaNk15,07%5,33%34,44%0,70%18,53%185,67%860,25%15,97Aa1
3Politechnika ŚwiętokrzyskaPREMIUM STUDENT TRUST13,76%9,05%243,81%1,05%21,30%248,98%622,33%15,49Aa2
4Politechnika LubelskaProfitBank18,41%3,74%89,48%0,74%26,57%306,67%501,72%15,39Aa1
5Uniwersytet RzeszowskiTezeusz Bank S.A.15,00%7,33%47,73%0,81%26,97%245,57%617,94%15,18Aa1
6Politechnika GdańskaEconomic Engineers12,66%24,10%8,93%0,88%45,66%491,81%299,14%14,71Aa2
7Szkoła Główna HandlowaSILVER BANK13,61%13,63%7,13%0,76%129,13%-2195,96%-62,93%13,82Aa2
8Uniwersytet JagiellońskiSTE Bank Polski6,47%-6,81%78,73%0,64%-147,86%-1089,81%-120,39%13,12Caa3
9Akademia Leona KoźmińskiegoKozminskiSharks4,64%5,74%3,77%1,48%-96,70%-218,30%-589,39%12,87C
10Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieFlowSKN20,08%17,97%65,86%1,05%17,86%654,14%157,32%10,29Aa1

Wyniki po V decyzji konkursowej

Z opisu dołączonego do wyników wszystkich banków wynika, że istnieje ryzyko obniżki stóp procentowych przez Bank Centralny. Ale niekoniecznie takie ryzyko dostrzegają inwestorzy, bo krzywa rentowności pozostaje identyczna jak w poprzednim kwartale.

Teoretycznie pewien poziom niepewności wprowadzają do gry wahania kursu EUR/PLN. Ale ani nie są one na tyle duże, żeby zagrozić bankom ani żaden z zespołów nie spekuluje na taką skalę, aby ponieść jakieś większe straty. Pisałem, już że jest jeden wyjątek od tej reguły ale spora otwarta pozycja walutowa powoduje większe problemy z utrzymaniem współczynnika wypłacalności niż realne straty z wyceny otwartej pozycji FX.

Ten kwartał należy zaliczyć do tych, w których większość zespołów koryguje swoje ewentualne niedociągnięcia. Widzieliśmy m.in. wdrożenie IRB (czyli metody ratingów wewnętrznych stosowanej przy wyliczaniu wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe).  Aż trzy zespoły zdecydowały się na jej wdrożenie w tym kwartale- czyli stosunkowo późno.

Ale to chyba ostatni moment na zatroszczenie się o odpowiedni poziom współczynnika wypłacalności. W następnym kwartale wszystkie banki będą musiały spłacić 2 letnie CDs w EUR. Większość zapewne po prostu odnowi je na kolejne 2 lata. Od aktualnego ratingu będzie zależał koszt takiej transakcji. Może się okazać, że będzie on znacznie wyższy niż w przypadku poprzedniej emisji a to może mocno uderzyć w koszty odsetkowe.  Ale nawet zespoły z niskim ratingiem kredytowym nie bardzo mogą sobie pozwolić na nie odnowienie tej emisji. Alternatywą jest spłata całej kwoty w PLN (co model zrobi automatycznie, jeśli uczestnicy zapomną o tym) i ogromna, długa pozycja walutowa, która w pierwszym rzędzie spowoduje ogromny spadek CAR.

W łącznej klasyfikacji nie widać zmian- między innymi dlatego, że liderujący Credit UEK S.A.  po słabszym kwartale wziął się ponownie do pracy i poprawił swoje wyniki.

lp.UczelniaZespółWspółczynnik adekwatności kapitałowejRyzyko stopy procentowejLCRJakość aktywówStosunek koszty/dochodyWskaźnik P/EDochodowość na jedną akcję (EPS)Kurs akcjiRating zewnętrzny
1Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieCredit UEK S.A.13,21%1,85%11,89%1,07%18,50%211,11%730,56%15,42Aa2
2Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKPM BaNk15,19%4,23%4,13%0,78%28,49%226,91%659,85%14,97Aa1
3Politechnika ŚwiętokrzyskaPREMIUM STUDENT TRUST13,54%8,50%10,11%1,18%38,21%367,08%394,45%14,48Aa2
4Politechnika LubelskaProfitBank15,18%2,11%57,35%1,01%30,03%341,21%421,38%14,38Aa1
5Uniwersytet RzeszowskiTezeusz Bank S.A.16,74%5,83%5,66%0,83%27,30%249,74%565,63%14,13Aa1
6Szkoła Główna HandlowaSILVER BANK11,43%20,96%9,66%0,83%32,16%237,09%590,84%14,01Aa3
7Politechnika GdańskaEconomic Engineers16,14%25,23%31,27%1,13%44,03%567,46%243,81%13,84Aa1
8Uniwersytet JagiellońskiSTE Bank Polski20,31%3,36%108,76%0,73%27,30%537,67%249,39%13,41Aa1
9Akademia Leona KoźmińskiegoKozminskiSharks7,94%13,20%4,34%1,53%52,42%2154,16%61,23%13,19B2
10Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieFlowSKN12,04%6,51%2,74%1,41%-70,19%-463,25%-213,62%9,9Aa2

Wyniki po IV decyzji konkursowej

Kolejny już kwartał nie przyniósł żadnych istotnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym. Bo niewielkie osłabienie EUR do PLN nie mogło zaszkodzić żadnej z grup. W obecnej sytuacji ekspozycja na ryzyko walutowe poszczególnych zespołów jest niemalże zerowa. Nie ma nawet  specjalnej potrzeby zawierania dodatkowych kontraktów zabezpieczających. Wyjątkiem jest jeden z zespołów który zawarł już w poprzednich kwartałach serię swapów walutowych i zanotował z tego tytułu stratę ok. 20 mln zł. Ale sytuacja Banku jest na tyle dobra, że mogli sobie pozwolić na takie ryzyko.

Plusem omawianej powyżej sytuacji jest też spadek wymogów kapitałowych na ryzyko rynkowe. Z tego powodu ogólna sytuacja kapitałowa większości zespołów poprawiła się, tworząc pole do dalszej ekspansji. Kwestią otwartą jest czy zespoły zdecydują się i będą umiały wykorzystać tą dobrą dla nich sytuację do poprawienia kondycji finansowej kierowanych przez nich zespołów?

Oczywiście nie jest tak, że wszystko przebiega idealnie. Wśród zespołów widzimy zarówno te, które bardzo umiejętnie omijają wszystkie problemy i stopniowo budują swoją pozycję, jak i takie, które borykają się z konsekwencjami zbyt agresywnej polityki kredytowej. Jesteśmy obecnie na półmetku tej edycji i tylko jeden, wspomniany przed chwilą zespół nie spełnia regulacyjnych norm kapitałowych. Rozpiętość współczynników wypłacalności jest bardzo duża, od 3,16% do 22,1%. W przypadku obu tych wartości konieczne jest podjęcie jakiś działań. Zbyt niski poziom CAR wymaga na pewno od zarządu szybkiego wdrożenia programu naprawczego i przede wszystkim działań ograniczających sprzedaż nierentownych kredytów. Na pewno łatwiej prowadzi się bank mając problem ze zbyt wysokim poziomem adekwatności kapitałowej. Ale tutaj też konieczne będą jakiś decyzje, bo osiągniecie porównywalnej do leaderów stopy zwrotu z kapitału może być niemożliwe. Obniżenie cen kredytów a może skup części akcji – wkrótce powinniśmy się przekonać jakie decyzje podejmą Zarządy banków.

Wskaźniki finansowe

 
lp.UczelniaZespółWspółczynnik adekwatności kapitałowejRyzyko stopy procentowejLCRJakość aktywówStosunek koszty/dochodyWskaźnik P/EDochodowość na jedną akcję (EPS)Kurs akcjiRating zewnętrzny
1Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieCredit UEK S.A.12,18%1,39%140,67%1,12%36,38%361,95%397,45%14,39Aa1
2Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKPM BaNk12,32%2,03%114,81%0,86%19,44%212,30%655,06%13,91Aa2
3Politechnika ŚwiętokrzyskaPREMIUM STUDENT TRUST12,74%10,05%115,99%1,22%22,63%287,16%469,70%13,49Aa2
4Politechnika LubelskaProfitBank19,54%1,92%204,33%1,09%29,05%365,21%365,06%13,33Aa1
5Akademia Leona KoźmińskiegoKozminskiSharks8,35%14,45%24,95%1,54%42,06%677,38%194,20%13,16Ba2
6Uniwersytet RzeszowskiTezeusz Bank S.A.16,06%6,88%75,48%0,86%28,02%259,16%501,43%13Aa1
7Politechnika GdańskaEconomic Engineers15,45%22,76%658,32%1,16%34,07%463,38%280,34%12,99Aa1
8Szkoła Główna HandlowaSILVER BANK9,12%28,63%240,84%0,85%27,59%222,71%580,39%12,93Baa1
9Uniwersytet JagiellońskiSTE Bank Polski22,10%27,14%3736,46%0,83%29,42%604,93%206,01%12,46Aa1
10Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieFlowSKN3,16%-4,61%5,27%1,59%-48,60%-107,36%-959,31%10,3C

Wyniki po III decyzji konkursowej

W kolejnym kwartale uczestnicy nie byli raczej nękani nieprzewidywalnymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym. Złoty ponownie nieco stracił do EUR ale poza nielicznymi wyjątkami większość zespołów ma niewielką ekspozycję walutową.  Tak się stało, że mniej więcej w tym kwartale rosnąca wartość portfela kredytowego w EUR zrównała się z wielkością wyemitowanych wcześniej Certyfikatów Depozytowych w EUR.

Poziom stóp procentowych po niewielkiej podwyżce w poprzednim kwartale ustabilizował się i na razie nie widać żadnych symptomów kolejnych podwyżek. Poziom nachylenia krzywej rentowności jest na tyle niewielki, że być może w dłuższej perspektywie można spodziewać się niewielkich obniżek. 

Mimo tak niewielkich zmian wyniki poszczególnych zespołów są bardzo zróżnicowane. Być może nie da się tego powiedzieć na podstawie samych cen akcji. Są one w pewnym stopniu ważone, stąd niewielkie potknięcia nie niszczą jeszcze szans na uzyskanie dobrego wyniku. Ale już teraz widzimy ogromną rozpiętość np. ratingów kredytowych, od poziomów “śmieciowych” czyli C aż do potrójnego A.  

Mimo raczej niewielkiego doświadczenia zespoły testują przeróżne strategie, nawet tak trudne jak specjalizacja wyłącznie na klientach korporacyjnych, nie stroniąc od wdrażania zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem kredytowym, czy wykorzystania instrumentów pozabilansowych do zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Tylko w przypadku jednego zespołu konieczne jest podjęcie bardziej zdecydowanych działań, pozostałym zespołom udaje się utrzymać właściwy poziom wzrostu. Ale nawet w przypadku tych najlepiej sobie radzących można znaleźć pole do usprawnień i dalej pracować nad poprawą rentowności. Na czele rankingu od samego początku plasuje się Credit UEK ale po piętach depczą mu  KPM Bank i Premium Student Trust.

Wskaźniki finansowe

 
lp.UczelniaZespółWspółczynnik adekwatności kapitałowejRyzyko stopy procentowejLCRJakość aktywówStosunek koszty/dochodyWskaźnik P/EDochodowość na jedną akcję (EPS)Kurs akcjiRating zewnętrzny
1Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieCredit UEK S.A.8,63%-2,48%1291,08%1,17%25,74%291,43%458,19%13,35Baa3
2Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKPM BaNk11,74%0,79%36,69%0,94%22,20%241,87%526,96%12,75Aa3
3Politechnika ŚwiętokrzyskaPREMIUM STUDENT TRUST12,00%6,35%129,87%1,25%26,37%345,66%357,36%12,35Aa1
4Politechnika LubelskaProfitBank17,35%8,81%276,25%1,18%46,41%532,35%230,17%12,25Aa1
5Akademia Leona KoźmińskiegoKozminskiSharks8,79%15,94%185,01%1,52%38,51%457,83%267,45%12,24Baa2
6Politechnika GdańskaEconomic Engineers15,99%14,69%445,25%1,25%33,94%486,53%246,99%12,02Aaa
7Uniwersytet RzeszowskiTezeusz Bank S.A.14,58%9,08%720,76%0,93%33,72%323,38%364,86%11,8Aa2
8Szkoła Główna HandlowaSILVER BANK9,33%26,62%846,63%0,92%28,23%253,08%463,95%11,74A2
9Uniwersytet JagiellońskiSTE Bank Polski20,89%27,65%2836,63%0,92%36,77%724,23%159,31%11,54Aaa
10Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieFlowSKN5,11%6,85%8,86%1,64%241,77%-309,15%-346,07%10,7C

Wyniki po II decyzji konkursowej

W drugiej decyzji, na samym początku do gry włączył się Bank Centralny podnosząc stopy procentowe o 0,25%. Była to reakcja na szybki wzrost cen, szczególnie w obszarze budownictwa. Taka zmiana stóp nie mogła nikomu jeszcze zaszkodzić. Po pierwsze realny wpływ na gospodarkę zawsze następuje z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Po drugie inwestorzy chyba jeszcze nie uwierzyli w trwały wzrost stóp procentowych i na dłuższym końcu krzywej rentowności prawie nie widać było żadnych zmian.

Teoretycznie podniesienie stóp powinno mieć bezpośredni wpływ na ceny posiadanych przez banki bonów i obligacji. Faktycznie banki rozpoczynają grę ze stosunkowo małymi portfelami o niewielkiej Duracji, tak żeby nie obciążać dopiero startujących studentów zbyt wieloma problemami już na samym początku.  Kilka zespołów rozpoczęło już restrukturyzację swoich portfeli ale środowisko rosnących stóp procentowych nie sprzyja inwestowaniu w instrumenty Fixed Income. Większe transakcje dotyczyły krótkoterminowych bonów skarbowych a transakcje na średnioterminowych obligacjach były niewielkie.

W tej sytuacji większym zagrożeniem dla banków była relatywna zmienność kursu EUR do PLN. Po poprzednim umocnieniu się EUR tym razem to PLN zyskiwał. Zespoły dopiero się uczą prawidłowo planować zmiany w bilansie.  Wraz ze wzrostem portfeli kredytowych denominowanych w EUR początkowa krótka pozycja walutowa w EUR w naturalny sposób skraca się.  Podejmowane próby korygowania ekspozycji walutowej w równym stopniu co na wynik z rewaluacji wpływały na wymóg kapitałowy na ryzyko rynkowe i poziom współczynnika wypłacalności. I to właśnie w obszarze zarządzania kapitałem pojawiało się najwięcej problemów. Ich głównym źródłem (poza wspomnianym ryzykiem rynkowym) była prowadzona przez banki polityka cenowa w obszarze kredytów.  Kilka banków wystartowało z relatywnie niskim cenami, chcąc zapewne szybko zbudować duże portfele kredytów. Duże w praktyce oznacza niezbyt dochodowe. Po dwóch decyzjach mogli się już przekonać że nie posiadają wystarczająco dużo kapitału na pokrycie tak dynamicznego wzrostu portfeli. Emisja nowych akcji nie rozwiązuje problemu, rozwadniając poziom zysku na akcje i tym samym negatywnie wpływając na ceny akcji.

Ceny akcji poszczególnych zespołów są na tym etapie do siebie jeszcze mocno zbliżone. Żaden z zespołów nie popadł jeszcze w tak duże problemy żeby wpływało to istotnie na wycenę akcji. Liderem od samego początku jest Credit UEK Bank ale reszta depcze im po piętach, mogąc się pochwalić bardzo ROE na bardzo podobnym poziomie.

Wskaźniki finansowe

 
lp.UczelniaZespółWspółczynnik adekwatności kapitałowejRyzyko stopy procentowejLCRJakość aktywówStosunek koszty/dochodyWskaźnik P/EDochodowość na jedną akcję (EPS)Kurs akcjiRating zewnętrzny
1Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieCredit UEK S.A.10,42%2,38%351,58%1,23%26,89%309,28%394,02%12,19Aa2
2Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKPM BaNk9,92%3,37%1267,13%0,94%32,83%253,65%453,03%11,49Aa3
3Politechnika LubelskaProfitBank12,19%9,33%226,90%1,37%37,92%528,27%214,26%11,32Aa2
4Politechnika ŚwiętokrzyskaPREMIUM STUDENT TRUST11,58%-6,76%742,98%1,25%27,28%454,32%246,87%11,22Aa2
5Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieFlowSKN7,28%13,16%36,63%1,62%34,14%583,00%190,13%11,08Caa1
6Akademia Leona KoźmińskiegoKozminskiSharks9,47%13,07%505,34%1,43%34,72%452,29%244,87%11,08A1
7Politechnika GdańskaEconomic Engineers15,55%8,55%534,05%1,20%57,85%1005,00%110,00%11,05Aaa
8Uniwersytet RzeszowskiTezeusz Bank S.A.12,53%4,75%203,46%0,95%39,41%312,82%343,84%10,76Aa2
9Uniwersytet JagiellońskiSTE Bank Polski21,08%23,24%2640,52%0,99%45,29%805,02%132,85%10,69Aaa
10Szkoła Główna HandlowaSILVER BANK9,64%20,23%1066,94%0,89%38,67%288,07%365,24%10,52Aa3

Wyniki po I decyzji konkursowej

Pierwsza decyzja konkursowa nie przyniosła jakiś zaskakujących zmian w otoczeniu makroekonomicznym.  Stopy procentowe na prawie wszystkich punktach krzywej rentowności pozostawały nie zmienione.  Jedynie Bank Centralny w swoim komentarzu napomknął o możliwości podjęcia działań zaradczych jeśli ceny nieruchomości nadal będą rosły tak szybko.

Stosunkowo spory wpływ na wyniki banków miała raczej niewielkie umocnienie się EUR do PLN. Wynika to z faktu, że wszystkie zespoły rozpoczynają grę z mocno ujemną pozycją walutową w EUR. To nawet bez zawierania dodatkowych transakcji zabezpieczających będzie się zmieniało w kierunku pozycji neutralnej a potem dodatniej.

Poza samym otoczeniem w jakim wszystkim zespołom przyszło działać,  zaistniałe różnice w wynikach banków były wyłącznie konsekwencję podjętych przez nie decyzji.

Podobnie jak to bywało w poprzednich edycjach,  najlepszą strategią była sprzedaż wysoko wycenianych kredytów oraz finansowanie nowych aktywów bez sięgania po nowe zobowiązania.  W tym drugim przypadku jest to o tyle prawidłowe podejście, że zespoły startowały z całkiem pokaźnym portfelem aktywów płynnych.  Wiele z nich jest lokowane poniżej kosztu ich pozyskania. Stąd ich relokacja do wyżej oprocentowanych aktywów jak kredyty czy chociażby lokaty w innych bankach od razu przynosiła zauważalną poprawę wyniku odsetkowego.   Z kolei sprzedaż droższych od konkurencji kredytów przynosiła nie tylko sporą poprawę przychodów odsetkowych ale jest też swego rodzaju zabezpieczeniem kapitałowym.  Drogich kredytów sprzedaje się mniej ale to ogranicza też zapotrzebowanie na kapitał, usuwając w ten sposób jedną z większych bolączek za jakim zarządy banków muszą się mierzyć.  Dzięki temu, że nie wszystkie zespoły przyjęły taką strategię cenową, pozostałe nie odczuwały aż tak dużego negatywnego wpływu na popyt, jak można by się spodziewać.

 

Wskaźniki finansowe

Ip.UczelniaZespółWspółczynnik adekwatności kapitałowejRyzyko stopy procentowejLCRJakość aktywówStosunek koszty/dochodyWskaźnik P/EDochodowość na jedną akcję (EPS)Kurs akcjiRating zewnętrzny
1Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieCredit UEK S.A.10,62%5,21%508,96%0,95%38,56%645,96%169,29%10,94Aa2
2Politechnika ŚwiętokrzyskaPREMIUM STUDENT TRUST9,71%5,06%64,57%0,99%27,87%472,78%223,94%10,59Aa3
3Politechnika GdańskaEconomic Engineers12,14%5,23%324,96%0,95%53,69%1242,70%84,23%10,47Aa1
4Politechnika LubelskaProfitBank10,77%11,97%887,58%1,13%53,91%1361,06%76,41%10,4Aa2
5Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKPM BaNk9,48%5,27%625,26%0,87%61,96%2012,45%50,29%10,12A1
6Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieFlowSKN9,47%16,43%351,79%1,10%55,23%2047,23%49,36%10,11A1
7Uniwersytet JagiellońskiSTE Bank Polski16,56%14,38%489,57%0,86%63,98%4890,56%20,22%9,89Aaa
8Akademia Leona KoźmińskiegoKozminskiSharks10,98%9,65%467,57%0,99%68,66%7446,62%13,16%9,8Aa2
9Uniwersytet RzeszowskiTezeusz Bank S.A.13,27%-0,35%984,18%0,87%89,20%-2288,61%-42,13%9,64Aa1
10Szkoła Główna HandlowaSILVER BANK9,75%8,62%486,05%0,81%254,66%-179,93%-531,09%9,56Aa3