Wyniki

Wyniki 9 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021

   
Miejsce w rankingu Zespół Uczelnia Kurs akcji
1 Bank FENIKS Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 456,66
2 BankKatowitz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 439,45
3 Hedgehog Bank Politechnika Rzeszowska  im. Ignacego Łukasiewicza 433,8
4 Gold Bank Politechnika Świętokrzyska 415,76
5 PollubCash Bank Politechnika Lubelska 398,47
6 Hossa Byczq Bank Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 387,19
7 Fortuna Bank Politechnika Świętokrzyska 347,05
8 BAJMM BANK Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  233,93
9 C.I.N. BANK Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 203,15
10 WZbank Uniwersytet Warszawski 112,14
11 Cool Bank Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  107,93
12 PiGy Bank Politechnika Gdańska 87,2
13 EventusPrime Bank Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 69,42
14 4MK Batlic Bank Uniwersytet Gdański 59,81
15 TECHNO BANK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 54,47
16 Nougat Bank Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29,84
17 Mazowian Bank Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 24,88
18 Copernicus Nova Bank Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 8,64
19 Florencja Uniwersytet Rzeszowski 5,87
20 Aurum KNE Bank Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  4,22

VII DECYZJA KONKURSOWA 9 Edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021

  Wskaźniki finansowe
lp. Zespół Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 Bank FENIKS 13,98% -0,57% 19,11% 0,55% 17,53% 2481,24% 1154,38% 286,43 Aa2
2 BankKatowitz 10,50% -1,00% 12,82% 1,68% 13,09% 2337,24% 1180,55% 275,92 Aa3
3 HedgehogBank 12,31% 5,26% 949,54% 1,33% 15,96% 2782,31% 978,04% 272,12 Aa2
4 Gold Bank 15,72% 0,34% 56,36% 0,83% 17,91% 3523,78% 751,66% 264,87 Aa1
5 PollubCash Bank 13,20% 2,42% 343,44% 0,53% 24,76% 2683,66% 933,82% 250,61 Aa2
6 Hossa Byczq Bank 11,04% 13,41% 145,32% 0,88% 22,87% 2219,99% 1095,59% 243,22 Aa3
7 Fortuna Bank 16,51% -0,58% 101,61% 0,94% 16,15% 2774,21% 787,06% 218,35 Aa1
8 BAJMM BANK 9,20% -5,79% 65,15% 0,81% 15,52% 1295,31% 1134,04% 146,89 A3
9 C.I.N. BANK 12,34% 16,11% 337,73% 0,33% 25,38% 2020,83% 634,64% 128,25 Aa2
10 WZBank 14,26% 5,52% 71,05% 0,63% 25,26% 1258,95% 566,75% 71,35 Aa2
11 Cool Bank 19,48% -8,11% 2314,06% 0,33% 24,13% 1513,84% 454,40% 68,79 Aa1
12 PiGy Bank 10,86% 14,68% 70,01% 0,31% 25,47% 911,28% 609,26% 55,52 Aa3
13 EventusPrime Bank 6,79% 1,14% 0,00% 1,07% 78,12% 7597,17% 60,45% 45,92 Caa2
14 4MK Batlic Bank 14,05% 15,66% 116,23% 0,46% 26,41% 862,52% 449,74% 38,79 Aa2
15 TECHNO BANK 7,10% -6,14% 4,43% 0,99% 66,89% -39186,97% -8,94% 35,05 Caa1
16 Mazowian bank 8,07% 9,92% 1247,72% 0,27% 31,02% 491,25% 617,73% 30,35 B1
17 Nougat Bank 7,13% 6,83% 163,69% 0,60% 2199,38% -637,11% -301,34% 19,2 Caa1
18 Florencja 0,66% 0,52% 2,43% 0,50% -23,25% -74,31% -973,76% 7,24 C
19 Copernicus Nova Bank 13,17% -1,75% 7,74% 0,60% 41,76% 387,29% 150,76% 5,84 Aa2
20 AURUM KNE 2,77% 20,37% 17,43% 0,75% 93,93% 4365,28% 11,94% 5,21 C

Komentarz Eksperta Głównego

Za nami siódma decyzja uczestników symulacyjnej gry zarzadzania bankiem komercyjnym. Widać wyraźnie, że dobrze zarządzane banki doskonale sobie radzą niezależnie od niespodzianek jakie przynosi im scenariusz gry. Dowodem na to jest nie zmieniająca się od kilku kwartałów kolejność wg wartości notowań giełdowych akcji poszczególnych zespołów. Aktualny lider postawił konkurentom niezwykle trudne warunki. W jego decyzjach nie ma groźnych w skutki finansowe błędów, które pewnie ścigający go konkurenci wykorzystaliby skrupulatnie. Takich błędów nie widać także w decyzjach czołowej piątki banków – stąd dystans pomiędzy nimi się nie zmniejsza.  Oczywiście zdarzają się niekiedy pewne straty, takie jak wskutek niedoskonałego zabezpieczenia pozycji walutowej czy straty na wycenie portfeli obligacji. Generalnie tego rodzaju ubytki zysków nie są w stanie zagrozić pozycji finansowej tych banków. Banki wypracowały już sobie stabilne źródła wysokich zysków w szczególności z aktywów odsetkowych, mają ustabilizowane względnie niskie koszty operacyjne, zapewniony odpowiedni poziom kapitału na wymogi związane z ryzykami, że mogą spać spokojnie. Ewentualne niewielkie straty nie są w stanie im zagrozić. Innego rodzaju problemy ma grupa banków, w których w przeszłości i obecnie doszło do dużych zaniedbań. Na przykład nie zadbano w swoim czasie o zapewnienie bezpiecznego poziomu płynności banku, czy też nie pozyskano tańszych środków na finansowanie działalności. Innym karygodnym zaniedbaniem było niedokapitalizowanie banku lub lekceważenie zmieniających się warunków na rynku. W takich sytuacjach poniesione straty były dużo większe i mocno się odbiły nie na obniżonych notowaniach takich banków.  Dogonić liderów jest wówczas niezwykle trudno. W ogonie peletonu pojawiają się pewne przetasowania, ale dystans do liderów stale się powiększa.

VI DECYZJA KONKURSOWA 9 Edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021

  Wskaźniki finansowe
lp. Zespół Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 Bank FENIKS 16,22% -4,78% 180,40% 0,60% 21,72% 1853,15% 970,38% 179,83 Aa1
2 BankKatowitz 13,23% -0,12% 18,92% 1,29% 18,28% 1837,09% 942,73% 173,19 Aa2
3 HedgehogBank 13,58% 5,42% 187,06% 1,22% 15,82% 1830,74% 935,20% 171,21 Aa2
4 Gold Bank 22,24% -0,67% 44,49% 0,86% 26,41% 2293,84% 730,20% 167,5 Aa1
5 PollubCash Bank 16,93% -4,04% 77,03% 0,55% 29,29% 2185,87% 721,86% 157,79 Aa1
6 Hossa Byczq Bank 15,41% -6,64% 173,81% 0,84% 20,46% 1844,14% 828,52% 152,79 Aa1
7 Fortuna Bank 12,09% -3,75% 24,62% 1,01% 43,89% 9056,02% 152,31% 137,93 Aa2
8 BAJMM BANK 12,37% -4,11% 73,35% 0,79% 15,66% 918,89% 1003,83% 92,24 Aa2
9 C.I.N. BANK 17,95% 18,21% 1015,33% 0,33% 20,44% 1391,80% 585,42% 81,48 Aa1
10 WZBank 19,26% 5,43% 46,89% 0,79% 21,16% 979,34% 464,64% 45,5 Aa1
11 Cool Bank 12,52% -8,76% 3,30% 0,31% 63,93% -144556,24% -3,06% 44,28 Aa2
12 TECHNO BANK 5,45% -9,60% 1,25% 1,19% -195,08% -866,85% -498,03% 43,17 C
13 EventusPrime Bank 7,61% 4,15% 14,68% 1,20% 188,71% -748,29% -491,84% 36,8 B2
14 PiGy Bank 11,19% 10,53% 9,58% 0,37% 27,76% 866,05% 407,82% 35,32 Aa3
15 4MK Batlic Bank 16,97% 13,75% 121,94% 0,58% 34,56% 1056,83% 236,40% 24,98 Aa1
16 Nougat Bank 5,38% 8,87% 8,90% 0,77% -555,89% -447,72% -525,35% 23,52 C
17 Mazowian bank 12,01% 3,89% 489,66% 0,27% 29,89% 498,37% 387,17% 19,3 Aa2
18 Florencja 1,27% 3,13% 2,19% 0,75% -47,82% -52,67% -1686,57% 8,88 C
19 AURUM KNE 2,97% 26,70% 19,94% 0,75% 105,39% -142,51% -367,85% 5,24 C
20 Copernicus Nova Bank 9,22% -5,76% 13,10% 0,65% 78,83% -306,77% -134,43% 4,12 A3

Komentarz Eksperta Głównego

Bank Centralny po kilku kwartałach stabilizacji podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych do 1.50%. To spora zmiana w naszej symulacji, która ma wpływ na działalność bankową. Standardowo powinno to być wspierające wyniki banków, o ile miały przygotowany bilans na takie okoliczności. Ceny 13 banków wzrosły vs 17 kwartał wcześniej, więc nie było tak łatwo jak mogłoby się wydawać. Gospodarka raczej wraca na właściwe tory, więc banki powinny osiągać coraz lepsze wyniki. Wzrost gospodarczy i inflacja przyspieszają.

W tym kwartale większość banków poprawiła swoje współczynniki wypłacalności, średnio z 9% na 12%. Jest kilka banków z CAR ponad 15%, a Gold Bank ma aż 22%, to rekord w tej edycji symulacji bankowej FINSIM. To bardzo komfortowa sytuacja i bank może śmiało zwiększać akcję kredytową, a także może śmiało wypłacać dywidendę akcjonariuszom. Niestety jest też bank z CAR na poziomie 1%, to bardzo nisko, w tym kwartale niestety zanotował bardzo dużą stratę netto. Kilka banków musiało też skorzystać z awaryjnego kredytu z Banku Centralnego. Jest on bardzo wysoko oprocentowany i przez to kilka banków miało dość słabe wyniki. Trzeba odpowiednio planować swoje zapotrzebowanie na finansowanie i emitować odpowiednio dużo certyfikatów depozytowych, pożyczać od innych banków lub oferować wysokie oprocentowanie dla klientów, żeby pozyskać depozyty.

Stosunek koszty / dochody większości banków są na odpowiednim poziomie, widać że zarządy kontrolują koszty i nie inwestują ponad miarę, natomiast inwestycje są oczywiście potrzebne do rozwoju. Z kwartału na kwartał banki zwiększają też swoje zyski, teraz padł rekord w zysku na akcję – BAJMM Bank osiągnął 10 zł/akcję. Oby tak dalej, liczymy na to że w ostatnich dwóch kwartałach będzie padało coraz więcej pozytywnych rekordów, a zarządy banków dadzą sobie radę w zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej.

V DECYZJA KONKURSOWA 9 Edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021

  Wskaźniki finansowe
lp. Zespół Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 Bank FENIKS 11,46% -5,51% 23,94% 0,76% 18,80% 1193,00% 946,58% 112,93 Aa3
2 BankKatowitz 9,15% 2,45% 7,63% 1,16% 26,05% 1632,18% 666,57% 108,8 A3
3 HedgehogBank 12,05% -0,96% 56,98% 1,14% 18,49% 1475,13% 729,19% 107,56 Aa2
4 Gold Bank 10,66% 0,08% 14,92% 0,95% 18,49% 1920,65% 550,03% 105,64 Aa3
5 PollubCash Bank 11,49% 0,36% 29,32% 0,65% 29,68% 1416,46% 702,75% 99,54 Aa3
6 Hossa Byczq Bank 11,94% -3,46% 102,98% 1,02% 29,67% 1563,71% 614,91% 96,15 Aa3
7 Fortuna Bank 12,55% -3,19% 22,97% 1,17% 25,58% 1706,85% 560,34% 95,64 Aa2
8 BAJMM BANK 9,52% -7,74% 21,11% 0,88% 22,50% 717,22% 807,34% 57,9 A1
9 Cool Bank 10,57% -7,27% 2,15% 0,65% 24,03% 1593,64% 338,83% 54 Aa3
10 TECHNO BANK 7,25% -5,26% 2,34% 1,30% 30,52% 2669,15% 197,98% 52,84 Caa1
11 C.I.N. BANK 11,42% 9,68% 12,91% 0,38% 19,84% 972,89% 530,97% 51,66 Aa3
12 EventusPrime Bank 9,19% 9,93% 25,34% 1,21% 41,81% 3003,51% 150,17% 45,1 A3
13 WZBank 13,14% 13,36% 8,60% 0,93% 19,02% 627,69% 463,16% 29,07 Aa2
14 Nougat Bank 5,58% 13,52% 10,57% 1,04% 38,38% 1509,32% 189,48% 28,6 C
15 PiGy Bank 8,61% 10,31% 2,30% 0,52% 35,82% 772,53% 293,72% 22,69 Ba1
16 4MK Batlic Bank 11,04% -2,65% 10,93% 0,75% 65,59% 3566,18% 46,58% 16,61 Aa3
17 Mazowian bank 7,39% -2,03% 15,68% 0,36% 35,44% 393,87% 315,51% 12,43 B3
18 Florencja 2,34% 8,48% 2,74% 0,51% -93,07% -106,40% -1016,54% 10,82 C
19 AURUM KNE 3,79% 27,10% 59,44% 0,83% 482,49% -129,13% -493,42% 6,37 C
20 Copernicus Nova Bank 7,58% 6,09% 23,22% 0,91% 73,67% -1963,93% -26,11% 5,13 B3

Komentarz Eksperta Głównego

Wśród zmian jakie obserwowaliśmy w ostatnim kwartale należy podkreślić dalszy wzrost stóp procentowych, mam tu na myśli rzeczywiste stopy procentowej na całej krzywej dochodowości. Stopy procentowe rosną już drugi kwartał z rzędu, choć dynamika ich wzrostu nieco spadła. W zasadzie widzimy poprawę we wszystkich dostępnych w grze parametrach makroekonomicznych.  Jedynie Bank Centralny jak do tej pory nie zareagował, jakby czekając na bardziej wyraźne sygnały albo nie chcąc zbyt wcześnie wyhamować pojawiającego się wzrostu.

Poszczególne zespoły w różnym stopniu reagują na te zmiany. Najbardziej spostrzegawczy gracze zaczęli pozbywać się dłuższych obligacji, przy okazji zmniejszając poziom ryzyka rynkowego i poprawiając w ten sposób współczynnik wypłacalności. To może być jeden z kluczowych parametrów gry, gdy decydują się powoli końcowe wyniki.

Konkurs jest już na tym etapie, że sytuacja poszczególnych zespołów jest bardzo zróżnicowana.

Od zespołów które muszą się głównie skoncentrować na wyprowadzeniu swoich banków z kłopotów po grupę leaderów, których głównym zadaniem jest wyszukiwanie kolejnych drobiazgów, które pomogą im jeszcze bardziej wyśrubować i tak doskonałe wyniki.  Ceny akcji czołówki oscylują obecnie w okolicach 110 zł i dwukrotnie przekraczają średnią cenę akcji w tym kwartale. Żeby pokazać skalę wzrostu trzeba przypomnieć, że uczestnicy rozpoczynali grę z ceną akcji na poziomie 10 zł.

IV DECYZJA KONKURSOWA 9 Edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021

  Wskaźniki finansowe
lp. Zespół Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 Bank FENIKS 12,06% -5,17% 1801,46% 0,90% 29,02% 1168,94% 605,54% 70,78 Aa2
2 BankKatowitz 8,21% -26,08% 137,05% 1,23% 24,98% 1571,46% 435,65% 68,46 Ba3
3 HedgehogBank 11,34% 0,36% 1612,11% 0,95% 29,66% 2022,75% 334,20% 67,6 Aa3
4 Gold Bank 10,92% 1,20% 22,83% 0,99% 21,91% 1564,71% 426,35% 66,71 Aa3
5 PollubCash Bank 11,07% 4,42% 203,96% 0,75% 33,74% 1124,84% 556,43% 62,59 Aa3
6 Hossa Byczq Bank 12,39% -1,42% 461,44% 1,03% 38,06% 5320,31% 113,88% 60,59 Aa2
7 Fortuna Bank 13,18% -7,66% 217,31% 1,20% 38,92% 3219,77% 187,51% 60,37 Aa2
8 BAJMM BANK 9,36% -17,85% 262,09% 0,80% 23,47% -9474,88% -38,36% 36,35 A2
9 TECHNO BANK 8,44% -7,57% 44,65% 1,33% 23,93% 2184,91% 160,23% 35,01 Ba2
10 Cool Bank 9,19% -6,51% 49,13% 0,76% 27,78% 1200,45% 288,48% 34,63 A3
11 C.I.N. BANK 8,46% -12,96% 44,42% 0,53% 39,83% 3003,88% 108,68% 32,65 Ba2
12 EventusPrime Bank 9,07% 9,32% 110,34% 1,21% 57,91% 2557,49% 119,68% 30,61 Baa1
13 Nougat Bank 6,92% 20,87% 656,03% 1,19% 69,04% -7048,31% -26,97% 19,01 Caa2
14 WZBank 12,46% 16,65% 47,28% 1,02% 25,80% 641,96% 287,21% 18,44 Aa2
15 PiGy Bank 7,73% 5,80% 8,56% 0,64% 83,95% -12329,41% -11,88% 14,65 B2
16 4MK Batlic Bank 7,70% 6,24% 68,55% 0,86% 71,39% 5881,33% 22,26% 13,09 B2
17 Florencja 3,78% 11,23% 4,28% 0,57% -643,01% -315,57% -410,60% 12,96 C
18 Mazowian bank 7,13% 7,32% 41,91% 0,47% 178,33% -355,20% -225,12% 8 Caa1
19 AURUM KNE 4,61% 23,65% 302,68% 0,89% 1334,33% -153,09% -498,85% 7,64 C
20 Copernicus Nova Bank 5,54% 16,84% 211,89% 1,14% 96,06% -556,94% -112,18% 6,25 C

Komentarz Eksperta Głównego

Miniony scenariusz makroekonomiczny przyniósł sporo niespodzianek.  Pomimo dość pesymistycznego obrazu w gospodarce stopy rynkowe się ożywiły. Czyżby to oznaczało zbliżające się przesilenie pandemii? Wszystkie terminy zapadalności zaświeciły się na zielono. W tej sytuacji bank centralny zamroził stopę podstawową na poziomie 1% z poprzedniego kwartału, jakby w oczekiwaniu co będzie dalej. Tak czy inaczej średnio wszystkie stopy złotowe poszły w górę o ok 30,5 bp. Zróżnicowanie zmian było dość znaczne od 12bp na overnight do 50bp na inwestycjach 10 letnich. Stopy procentowe na rynku pieniężnym do 1 roku wzrosły średnio o 18,3bp, zaś inwestycje powyżej 1 roku średnio o 44 bp.

A jak wyglądają wyniki banków na półmetku gry? Dobrze zarządzane banki mają dobre wyniki finansowe i notowania na giełdzie. Zyski na akcję są jednak bardzo kapryśne. Jedynym bankiem, który ma stabilny EPS to Bank FENIKS i nic dziwnego, że jako pierwszy przekroczył granicę 70 zł za jedną akcję. Fotel lidera zajmuje już trzeci kwartał. Drugie i trzecie miejsce także niezmiennie zajmują te same banki, czyli Katowitz i Hedgehog Bank i to pomimo nie najwyższych miejsc pod względem zysku na jedną akcję.  Czwarty jest obecnie Gold Bank, który dotąd był piąty. Niestety BAJMM Bank pechowo dużo stracił na wycenie obligacji i musiał opuścić czwarte miejsce. Miejsce piąte na giełdzie obecnie zajmuje PollubCash Bank, który w tym kwartale osiągnął drugi co do wielkości zysk na 1 akcję.

Co z pozostałymi zespołami? Popełniane systematycznie błędy i niereagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową powodują mniejsze lub większe straty.  Chodzi głównie od niedokapitalizowanie banku, wysokie koszty operacyjne czy też brak dostatecznej uwagi w planowaniu płynności. To powoduje że tracą one do konkurentów niższymi zyskami lub nawet stratami finansowymi, a także nadmiernymi kosztami pozyskania funduszy.

Warto zatem wziąć się poważnie za analizowanie wyników i naprawić popełnione błędy.  Zostały jeszcze 4 decyzje do końca i sporo da się jeszcze wyprostować, bo jak dotąd ostrzeżenia ze strony mentorów czym skutkuje niedokapitalizowanie banku a także brak planowania płynności jakoś nie znajdują uznania Zarządów. Co innego nieprzewidziane wypadki jak ujemna wycena obligacji. To było nie do przewidzenia. Ale to są jednorazowe straty z operacji finansowych, które nie mają charakteru skumulowanego. Natomiast brak radykalnego przeciwdziałania niedoborom płynności czy niedoborom kapitału piętrzy trudności z kwartału na kwartał.  Planowanie nie jest czynnością łatwą i trzeba wielu prób, żeby plany zgadzały się z tym co wychodzi w rzeczywistości. Ale ważne jest, żeby próbować wpłynąć na dalsze losy banku. Plany powinny być ambitne, ale też realistyczne. Przy planowaniu kapitału plan powinien zakładać poprawę CAR a nie jego pogorszenie. Planowanie ma też służyć restrukturyzacji banku, jeśli popadł w kłopoty finansowe i musiał korzystać z kosztowanej pomocy banku centralnego.

III DECYZJA KONKURSOWA 9 Edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021

  Wskaźniki finansowe
lp. Zespół Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 Bank FENIKS 12,01% -2,94% 142,06% 1,12% 42,00% 1066,50% 417,80% 44,56 Aa2
2 BankKatowitz 9,51% -9,31% 624,21% 1,35% 28,50% 651,80% 665,91% 43,4 A1
3 HedgehogBank 9,33% -0,68% 253,19% 0,91% 29,22% 850,29% 508,63% 43,25 A3
4 BAJMM BANK 10,21% -8,23% 407,49% 0,89% 38,03% 861,23% 500,70% 43,12 Aa3
5 Gold Bank 10,95% 1,92% 11,95% 1,10% 27,89% 1186,56% 356,67% 42,32 Aa3
6 Hossa Byczq Bank 12,21% -38,51% 853,57% 1,14% 47,99% 1216,23% 345,24% 41,99 Aa2
7 Fortuna Bank 14,26% -1,16% 957,78% 1,21% 64,00% 2665,34% 149,85% 39,94 Aa2
8 PollubCash Bank 10,04% 3,97% 125,50% 0,86% 38,93% 963,86% 409,37% 39,46 Aa3
9 TECHNO BANK 10,32% 7,65% 177,30% 1,33% 17,69% 659,27% 355,85% 23,46 Aa3
10 C.I.N. BANK 8,39% -9,07% 99,66% 0,59% 67,81% 1776,62% 128,01% 22,74 Ba2
11 Nougat Bank 7,50% -2,38% 72,53% 1,31% 53,45% 1564,62% 145,36% 22,74 B3
12 Cool Bank 8,85% 2,84% 222,93% 0,88% 31,49% 1058,68% 210,66% 22,3 Baa3
13 EventusPrime Bank 8,53% 14,01% 377,43% 1,20% 44,62% 2036,31% 103,62% 21,1 Ba1
14 PiGy Bank 6,57% 5,25% 6,59% 0,76% 153,40% -1086,16% -162,18% 17,62 Caa3
15 Florencja 5,69% 10,77% 15,27% 0,89% 70,60% 3618,89% 42,65% 15,43 C
16 WZBank 8,48% 14,42% 39,55% 1,28% 75,10% -2137,48% -55,56% 11,88 Ba2
17 4MK Batlic Bank 7,50% 10,03% 105,78% 1,00% 1396,76% -261,49% -435,82% 11,4 B3
18 Mazowian bank 5,88% 12,09% 126,14% 0,61% 86,36% -12485,68% -7,60% 9,49 C
19 AURUM KNE 5,64% 16,09% 252,32% 1,08% 136,59% -468,19% -194,36% 9,1 C
20 Copernicus Nova Bank 6,43% 25,01% 278,94% 1,17% 112,16% -570,24% -130,88% 7,46 Caa3

Komentarz Eksperta Głównego

Bank Centralny w dalszym ciągu obniża stopy procentowe w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze. Teraz główna stopa procentowa to tylko 1.00%. Inflacja jest na niskim, ale stabilnym poziomie. Kurs EUR/PLN rośnie, co może być problemem dla zespołów, który nie hedgują się odpowiednio.

Wyniki większości banków się poprawiły, 6 banków zanotowało spadek ceny akcji, natomiast aż 14 wzrost. Średnio ceny banków na wirtualnej giełdzie kosztują już 26,6 PLN, to wzrost o około 7 PLN od poprzedniego kwartału. Zaznacza się coraz bardziej różnica pomiędzy bankami, które w odpowiedni sposób planują swoje finanse i dobrze zarządzają marzą odsetkową netto, a tymi, które muszą się jeszcze podszkolić. Ważne jest również kontrolowanie kosztów operacyjnych w swoich oddziałach. Sytuacja makroekonomiczna zmienia się dynamicznie, więc Zarządy muszą być gotowe na ciągłą adaptację do zmian w otoczeniu i coraz większej konkurencji o klienta. Wskaźniki wypłacalności banków są w większości na odpowiednim poziomie, natomiast kilka banków powinna zwiększyć kapitały własne, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo na rynku.

II DECYZJA KONKURSOWA 9 Edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021

  Wskaźniki finansowe
lp. Zespół Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 Bank FENIKS 10,57% 2,02% 130,73% 1,23% 29,25% 665,26% 421,92% 28,07 Aa3
2 BankKatowitz 9,71% -29,34% 191,45% 1,79% 35,17% 637,18% 426,82% 27,2 A1
3 HedgehogBank 10,67% 9,63% 652,72% 0,89% 58,79% 1371,43% 198,08% 27,17 Aa2
4 BAJMM BANK 9,70% 4,83% 682,22% 0,97% 43,56% 828,99% 326,79% 27,09 A1
5 Gold Bank 11,21% 5,92% 257,24% 1,14% 33,99% 1248,00% 214,29% 26,74 Aa2
6 Hossa Byczq Bank 11,98% 28,40% 585,70% 1,26% 51,81% 771,33% 344,26% 26,55 Aa3
7 Fortuna Bank 11,89% 2,42% 394,76% 1,17% 42,23% 880,52% 297,76% 26,22 Aa3
8 PollubCash Bank 10,76% 7,58% 333,12% 0,96% 59,31% 1724,45% 144,19% 24,86 Aa3
9 PiGy Bank 6,32% 5,46% 29,49% 0,91% 66,14% 3312,12% 62,22% 20,61 Caa3
10 C.I.N. BANK 10,81% -3,38% 428,52% 0,64% 15,94% 262,26% 576,02% 15,11 Aa3
11 Nougat Bank 9,24% -0,05% 683,33% 1,42% 39,55% 382,94% 390,72% 14,96 A3
12 TECHNO BANK 11,14% 13,03% 452,00% 1,28% 24,22% 514,18% 288,33% 14,83 Aa3
13 Cool Bank 8,60% 8,47% 272,33% 0,94% 36,44% 963,14% 149,01% 14,35 Ba1
14 EventusPrime Bank 7,86% 8,77% 364,04% 1,27% 43,94% 1119,96% 127,46% 14,28 B2
15 WZBank 6,27% 7,86% 53,71% 1,38% 53,79% 1379,87% 101,24% 13,97 Ca
16 4MK Batlic Bank 5,75% 12,30% 81,63% 1,41% 89,09% -1184,73% -112,69% 13,35 C
17 Florencja 7,18% 9,22% 231,62% 0,86% 120,23% -807,52% -143,88% 11,62 Caa1
18 Mazowian bank 6,88% 16,55% 279,29% 0,68% 131,69% -1566,66% -70,33% 11,02 Caa2
19 AURUM KNE 6,78% 9,53% 422,18% 1,01% 124,53% -890,34% -119,04% 10,6 Caa2
20 Copernicus Nova Bank 6,87% 19,10% 323,90% 1,15% 162,59% -382,42% -228,35% 8,73 Caa2

Komentarz Eksperta Głównego

Wyniki części zespołów były nieco słabsze niż w poprzednim kwartale, co może być jednak lekką niespodzianką. Największą niespodzianką w otoczeniu makroekonomicznym może być obniżka stopy procentowej aż o 0,5 p.p.  Jak na jednorazową decyzję, to spora zmiana świadcząca  o tym, że Bank Centralny bardzo poważnie traktuje obecne spowolnienie gospodarki wynikające z pandemii. Zobaczymy czy ta jedna zmiana pomoże w przełamaniu problemów. Z drugiej strony wiadomo skąd te problemy się biorą i większy wpływ na ekonomię może mieć szybkie opanowanie pandemii niż obniżka stóp, którą przecież nie zastąpi firmom utraconych przychodów.

Powoli wykształca się też dość liczna grupa banków, które po zaledwie dwóch kwartałach osiągnęły  ceny akcji na poziomie 26-28 zł. Biorąc pod uwagę poziom z jakiego zespoły startowały wzrost jest zadziwiający i jednocześnie pokazuje zmiany w modelu które zaszły w stosunku do poprzedniej edycji.

Niemniej trzeba zaznaczyć, że to wcale nie duże zmiany stóp procentowych wpływały na wyniki. Praktycznie żaden z zespołów nie zdążył jeszcze zbudować na tyle dużego portfela papierów wartościowych, żeby stał się on wiodącym źródłem zysków.

Tradycyjnie w FinSim źródłem pokaźnych zysków bywały znaczące zmiany kursu EUR/PLN. Tak było chociażby w poprzednim kwartale, kiedy PLN umocnił się do EUR o ok. 7 gr. Niestety w Q4 zmiana kursu była prawie 10-cio krotnie mniejsza stąd potencjalne zyski były analogicznie mniejsze i w rachunku zysków niektórych banków bardzo brakowały tych przychodów.

Na tym etapie gry zespoły ciągle jeszcze popełniają sporo błędów, które przekładają się na ich gorsze wyniki. Oprócz niedokapitalizowania uwaga ta dotyczy również polityki cenowej,  w szczególności ustalanie cen na poziomie niewystarczającym chociażby do pokrycia rosnących kosztów ryzyka.  Zbyt niskie ceny są również przyczyną wspomnianych problemów z kapitałem.  Atrakcyjne ceny przekładają się na dynamiczny wzrost portfela kredytowego ale nie zapewniają na tyle wysokich przychodów aby utrzymać fundusze własne na wystarczającym poziomie. Stąd grupa banków nie spełniających wymogów regulacyjnych powiększyła się.

Jednym ze sposobów na stosunkową prostą poprawę wyników było finansowanie nowych kredytów  w oparciu o posiadane rezerwy płynnościowe. Na krótką metę taka strategia się sprawdza, bo nie ma potrzeby zaciągania nowych zobowiązań przy jednoczesnym wzroście przychodów odsetkowych.  Oczywiście barierą stosowania takie strategii szybko staje się brak wolnych środków, nie wspominając już o niewystarczającym poziomie wskaźników płynności. Ale o ile zespoły nie zatroszczyły się o zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynnika wypłacalności, w kolejnych kwartałach przyjdzie im się zmierzyć z problemem rosnącego kosztu finansowania (pomimo spadających stóp procentowych). I to może być bardzo bolesne….

 

I DECYZJA KONKURSOWA 9 Edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021

  Wskaźniki finansowe
lp. Zespół Współczynnik adekwatności kapitałowej Ryzyko stopy procentowej LCR Jakość aktywów Stosunek koszty/dochody Wskaźnik P/E Dochodowość na jedną akcję (EPS) Kurs akcji Rating zewnętrzny
1 Cool Bank 8,79% 12,73% 419,10% 1,00% 99,31% -6878,16% -13,75% 9,46 Baa3
2 Mazowian bank 7,99% 12,06% 428,68% 0,75% 95,03% 4756,78% 27,00% 12,84 B2
3 EventusPrime Bank 8,20% 12,11% 458,10% 0,96% 107,17% -4857,66% -19,61% 9,53 Ba3
4 PiGy Bank 7,64% 10,62% 612,85% 0,86% 75,16% 2072,53% 71,63% 14,85 B2
5 PollubCash Bank 12,62% 8,13% 226,60% 0,83% 107,50% 1081,19% 151,95% 16,43 Aa2
6 HedgehogBank 9,20% 5,30% 338,28% 0,83% 35,43% 565,16% 311,10% 17,58 A2
7 Fortuna Bank 9,85% 5,13% 745,84% 0,93% 51,70% 963,17% 173,11% 16,67 A1
8 Gold Bank 11,41% 8,35% 400,28% 0,89% 39,28% 711,14% 242,40% 17,24 Aa2
9 Nougat Bank 10,96% 6,72% 335,57% 0,99% 111,65% -3084,13% -30,63% 9,45 Aa3
10 BankKatowitz 10,44% 24,85% 816,01% 1,05% 59,88% 752,99% 227,63% 17,14 Aa3
11 Bank FENIKS 10,92% 7,59% 440,07% 0,95% 29,59% 517,97% 341,61% 17,69 Aa3
12 Hossa Byczq Bank 10,19% 1,22% 620,36% 0,96% 55,20% 897,59% 187,34% 16,82 Aa3
13 4MK Batlic Bank 7,36% 5,52% 240,12% 1,00% 76,68% 1590,77% 97,54% 15,52 B3
14 C.I.N. BANK 12,89% 18,33% 633,58% 0,70% 205,71% -458,72% -206,68% 9,48 Aa2
15 AURUM KNE 7,86% 9,97% 402,16% 0,93% 83,94% 6008,58% 20,57% 12,36 B2
16 BAJMM BANK 14,28% 3,32% 727,22% 0,85% 85,82% 736,19% 233,36% 17,18 Aa2
17 Copernicus Nova Bank 7,77% 13,65% 367,43% 0,97% 87,79% 29296,10% 3,49% 10,21 B2
18 Florencja 8,50% 9,56% 346,82% 0,83% 91,30% 3470,82% 39,06% 13,56 Ba1
19 WZBank 8,69% 8,33% 321,59% 0,97% 111,11% -1109,72% -85,79% 9,52 Baa2
20 TECHNO BANK 11,13% 16,00% 456,00% 0,95% 168,23% -635,19% -148,59% 9,44 Aa3

Komentarz Eksperta Głównego

Najlepszy wynik w postaci najwyższej ceny za 1 akcję na giełdzie uzyskał Bank Feniks zarządzany przez studentów z Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie. Ich rezultat to 17,69 zł. Na drugim miejscu jest obecnie zespół studencki z Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza zarządzający Hedgehog Bankiem z ceną 17,58 zł. Trzecie miejsce na giełdzie zajął Gold Bank z Politechniki Świętokrzyskiej uzyskując 17,24 zł. W sumie 16 zespołów na 20 startujących poprawiło giełdowe notowania.

Jak zgodnie podkreślają poszczególni mentorzy komentujący wyniki swoich zespołów, mimo iż scenariusz wydarzeń na rynku oraz w gospodarce odbiegał od ćwiczonego w decyzjach próbnych to nabyte doświadczenia przydają się w realnych rozgrywkach.

Przede wszystkim uczestnicy docenili wagę umiejętnego zarządzania kosztami banku, co niewątpliwie przyczyniło się do istotnej poprawy zysków. Nie wszystkie zespoły przyjęły taką strategię. Kilka banków postawiło na intensywny rozwój poprzez duże nakłady inwestycyjne, rozwój sieci oddziałów i bankomatów co musiało się odbić na wyższych kosztach operacyjnych.

Drugim czynnikiem, który uczestnicy wzięli pod rozwagę to ryzyko związane z decyzjami spekulacyjnymi. Wiadomo co w takich sytuacjach może się zdarzyć – albo się uda albo nie. Tym razem nie dało się zauważyć transakcji na olbrzymią skalę w nadziei na osiągnięcie nieprzeciętnych zysków. Gra jednak toczy się przez osiem etapów a jednorazowe zyski nie przesądzają o końcowym zwycięstwie. Niezbędne jest budowanie silnej pozycji finansowej banku, zdobywanie przewag konkurencyjnych w tradycyjnych działach biznesu bankowego.

Po to by bank mógł przyciągać nowych klientów musi mieć mocne postawy kapitałowe dające poczucie bezpieczeństwa zdeponowanych funduszy, wysoki rating dający uznanie wśród inwestorów oraz wysoki stopień satysfakcji jego klientów z jakości obsługi. I o to w tej grze toczy się właśnie walka.