WYNIKI

Wyniki po III decyzji konkursowej

W kolejnym kwartale uczestnicy nie byli raczej nękani nieprzewidywalnymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym. Złoty ponownie nieco stracił do EUR ale poza nielicznymi wyjątkami większość zespołów ma niewielką ekspozycję walutową.  Tak się stało, że mniej więcej w tym kwartale rosnąca wartość portfela kredytowego w EUR zrównała się z wielkością wyemitowanych wcześniej Certyfikatów Depozytowych w EUR.

Poziom stóp procentowych po niewielkiej podwyżce w poprzednim kwartale ustabilizował się i na razie nie widać żadnych symptomów kolejnych podwyżek. Poziom nachylenia krzywej rentowności jest na tyle niewielki, że być może w dłuższej perspektywie można spodziewać się niewielkich obniżek. 

Mimo tak niewielkich zmian wyniki poszczególnych zespołów są bardzo zróżnicowane. Być może nie da się tego powiedzieć na podstawie samych cen akcji. Są one w pewnym stopniu ważone, stąd niewielkie potknięcia nie niszczą jeszcze szans na uzyskanie dobrego wyniku. Ale już teraz widzimy ogromną rozpiętość np. ratingów kredytowych, od poziomów “śmieciowych” czyli C aż do potrójnego A.  

Mimo raczej niewielkiego doświadczenia zespoły testują przeróżne strategie, nawet tak trudne jak specjalizacja wyłącznie na klientach korporacyjnych, nie stroniąc od wdrażania zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem kredytowym, czy wykorzystania instrumentów pozabilansowych do zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Tylko w przypadku jednego zespołu konieczne jest podjęcie bardziej zdecydowanych działań, pozostałym zespołom udaje się utrzymać właściwy poziom wzrostu. Ale nawet w przypadku tych najlepiej sobie radzących można znaleźć pole do usprawnień i dalej pracować nad poprawą rentowności. Na czele rankingu od samego początku plasuje się Credit UEK ale po piętach depczą mu  KPM Bank i Premium Student Trust.

Wskaźniki finansowe

 
lp.UczelniaZespółWspółczynnik adekwatności kapitałowejRyzyko stopy procentowejLCRJakość aktywówStosunek koszty/dochodyWskaźnik P/EDochodowość na jedną akcję (EPS)Kurs akcjiRating zewnętrzny
1Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieCredit UEK S.A.8,63%-2,48%1291,08%1,17%25,74%291,43%458,19%13,35Baa3
2Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKPM BaNk11,74%0,79%36,69%0,94%22,20%241,87%526,96%12,75Aa3
3Politechnika ŚwiętokrzyskaPREMIUM STUDENT TRUST12,00%6,35%129,87%1,25%26,37%345,66%357,36%12,35Aa1
4Politechnika LubelskaProfitBank17,35%8,81%276,25%1,18%46,41%532,35%230,17%12,25Aa1
5Akademia Leona KoźmińskiegoKozminskiSharks8,79%15,94%185,01%1,52%38,51%457,83%267,45%12,24Baa2
6Politechnika GdańskaEconomic Engineers15,99%14,69%445,25%1,25%33,94%486,53%246,99%12,02Aaa
7Uniwersytet RzeszowskiTezeusz Bank S.A.14,58%9,08%720,76%0,93%33,72%323,38%364,86%11,8Aa2
8Szkoła Główna HandlowaSILVER BANK9,33%26,62%846,63%0,92%28,23%253,08%463,95%11,74A2
9Uniwersytet JagiellońskiSTE Bank Polski20,89%27,65%2836,63%0,92%36,77%724,23%159,31%11,54Aaa
10Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieFlowSKN5,11%6,85%8,86%1,64%241,77%-309,15%-346,07%10,7C

Wyniki po II decyzji konkursowej

W drugiej decyzji, na samym początku do gry włączył się Bank Centralny podnosząc stopy procentowe o 0,25%. Była to reakcja na szybki wzrost cen, szczególnie w obszarze budownictwa. Taka zmiana stóp nie mogła nikomu jeszcze zaszkodzić. Po pierwsze realny wpływ na gospodarkę zawsze następuje z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Po drugie inwestorzy chyba jeszcze nie uwierzyli w trwały wzrost stóp procentowych i na dłuższym końcu krzywej rentowności prawie nie widać było żadnych zmian.

Teoretycznie podniesienie stóp powinno mieć bezpośredni wpływ na ceny posiadanych przez banki bonów i obligacji. Faktycznie banki rozpoczynają grę ze stosunkowo małymi portfelami o niewielkiej Duracji, tak żeby nie obciążać dopiero startujących studentów zbyt wieloma problemami już na samym początku.  Kilka zespołów rozpoczęło już restrukturyzację swoich portfeli ale środowisko rosnących stóp procentowych nie sprzyja inwestowaniu w instrumenty Fixed Income. Większe transakcje dotyczyły krótkoterminowych bonów skarbowych a transakcje na średnioterminowych obligacjach były niewielkie.

W tej sytuacji większym zagrożeniem dla banków była relatywna zmienność kursu EUR do PLN. Po poprzednim umocnieniu się EUR tym razem to PLN zyskiwał. Zespoły dopiero się uczą prawidłowo planować zmiany w bilansie.  Wraz ze wzrostem portfeli kredytowych denominowanych w EUR początkowa krótka pozycja walutowa w EUR w naturalny sposób skraca się.  Podejmowane próby korygowania ekspozycji walutowej w równym stopniu co na wynik z rewaluacji wpływały na wymóg kapitałowy na ryzyko rynkowe i poziom współczynnika wypłacalności. I to właśnie w obszarze zarządzania kapitałem pojawiało się najwięcej problemów. Ich głównym źródłem (poza wspomnianym ryzykiem rynkowym) była prowadzona przez banki polityka cenowa w obszarze kredytów.  Kilka banków wystartowało z relatywnie niskim cenami, chcąc zapewne szybko zbudować duże portfele kredytów. Duże w praktyce oznacza niezbyt dochodowe. Po dwóch decyzjach mogli się już przekonać że nie posiadają wystarczająco dużo kapitału na pokrycie tak dynamicznego wzrostu portfeli. Emisja nowych akcji nie rozwiązuje problemu, rozwadniając poziom zysku na akcje i tym samym negatywnie wpływając na ceny akcji.

Ceny akcji poszczególnych zespołów są na tym etapie do siebie jeszcze mocno zbliżone. Żaden z zespołów nie popadł jeszcze w tak duże problemy żeby wpływało to istotnie na wycenę akcji. Liderem od samego początku jest Credit UEK Bank ale reszta depcze im po piętach, mogąc się pochwalić bardzo ROE na bardzo podobnym poziomie.

Wskaźniki finansowe

 
lp.UczelniaZespółWspółczynnik adekwatności kapitałowejRyzyko stopy procentowejLCRJakość aktywówStosunek koszty/dochodyWskaźnik P/EDochodowość na jedną akcję (EPS)Kurs akcjiRating zewnętrzny
1Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieCredit UEK S.A.10,42%2,38%351,58%1,23%26,89%309,28%394,02%12,19Aa2
2Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKPM BaNk9,92%3,37%1267,13%0,94%32,83%253,65%453,03%11,49Aa3
3Politechnika LubelskaProfitBank12,19%9,33%226,90%1,37%37,92%528,27%214,26%11,32Aa2
4Politechnika ŚwiętokrzyskaPREMIUM STUDENT TRUST11,58%-6,76%742,98%1,25%27,28%454,32%246,87%11,22Aa2
5Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieFlowSKN7,28%13,16%36,63%1,62%34,14%583,00%190,13%11,08Caa1
6Akademia Leona KoźmińskiegoKozminskiSharks9,47%13,07%505,34%1,43%34,72%452,29%244,87%11,08A1
7Politechnika GdańskaEconomic Engineers15,55%8,55%534,05%1,20%57,85%1005,00%110,00%11,05Aaa
8Uniwersytet RzeszowskiTezeusz Bank S.A.12,53%4,75%203,46%0,95%39,41%312,82%343,84%10,76Aa2
9Uniwersytet JagiellońskiSTE Bank Polski21,08%23,24%2640,52%0,99%45,29%805,02%132,85%10,69Aaa
10Szkoła Główna HandlowaSILVER BANK9,64%20,23%1066,94%0,89%38,67%288,07%365,24%10,52Aa3

Wyniki po I decyzji konkursowej

Pierwsza decyzja konkursowa nie przyniosła jakiś zaskakujących zmian w otoczeniu makroekonomicznym.  Stopy procentowe na prawie wszystkich punktach krzywej rentowności pozostawały nie zmienione.  Jedynie Bank Centralny w swoim komentarzu napomknął o możliwości podjęcia działań zaradczych jeśli ceny nieruchomości nadal będą rosły tak szybko.

Stosunkowo spory wpływ na wyniki banków miała raczej niewielkie umocnienie się EUR do PLN. Wynika to z faktu, że wszystkie zespoły rozpoczynają grę z mocno ujemną pozycją walutową w EUR. To nawet bez zawierania dodatkowych transakcji zabezpieczających będzie się zmieniało w kierunku pozycji neutralnej a potem dodatniej.

Poza samym otoczeniem w jakim wszystkim zespołom przyszło działać,  zaistniałe różnice w wynikach banków były wyłącznie konsekwencję podjętych przez nie decyzji.

Podobnie jak to bywało w poprzednich edycjach,  najlepszą strategią była sprzedaż wysoko wycenianych kredytów oraz finansowanie nowych aktywów bez sięgania po nowe zobowiązania.  W tym drugim przypadku jest to o tyle prawidłowe podejście, że zespoły startowały z całkiem pokaźnym portfelem aktywów płynnych.  Wiele z nich jest lokowane poniżej kosztu ich pozyskania. Stąd ich relokacja do wyżej oprocentowanych aktywów jak kredyty czy chociażby lokaty w innych bankach od razu przynosiła zauważalną poprawę wyniku odsetkowego.   Z kolei sprzedaż droższych od konkurencji kredytów przynosiła nie tylko sporą poprawę przychodów odsetkowych ale jest też swego rodzaju zabezpieczeniem kapitałowym.  Drogich kredytów sprzedaje się mniej ale to ogranicza też zapotrzebowanie na kapitał, usuwając w ten sposób jedną z większych bolączek za jakim zarządy banków muszą się mierzyć.  Dzięki temu, że nie wszystkie zespoły przyjęły taką strategię cenową, pozostałe nie odczuwały aż tak dużego negatywnego wpływu na popyt, jak można by się spodziewać.

 

Wskaźniki finansowe

Ip.UczelniaZespółWspółczynnik adekwatności kapitałowejRyzyko stopy procentowejLCRJakość aktywówStosunek koszty/dochodyWskaźnik P/EDochodowość na jedną akcję (EPS)Kurs akcjiRating zewnętrzny
1Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieCredit UEK S.A.10,62%5,21%508,96%0,95%38,56%645,96%169,29%10,94Aa2
2Politechnika ŚwiętokrzyskaPREMIUM STUDENT TRUST9,71%5,06%64,57%0,99%27,87%472,78%223,94%10,59Aa3
3Politechnika GdańskaEconomic Engineers12,14%5,23%324,96%0,95%53,69%1242,70%84,23%10,47Aa1
4Politechnika LubelskaProfitBank10,77%11,97%887,58%1,13%53,91%1361,06%76,41%10,4Aa2
5Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKPM BaNk9,48%5,27%625,26%0,87%61,96%2012,45%50,29%10,12A1
6Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieFlowSKN9,47%16,43%351,79%1,10%55,23%2047,23%49,36%10,11A1
7Uniwersytet JagiellońskiSTE Bank Polski16,56%14,38%489,57%0,86%63,98%4890,56%20,22%9,89Aaa
8Akademia Leona KoźmińskiegoKozminskiSharks10,98%9,65%467,57%0,99%68,66%7446,62%13,16%9,8Aa2
9Uniwersytet RzeszowskiTezeusz Bank S.A.13,27%-0,35%984,18%0,87%89,20%-2288,61%-42,13%9,64Aa1
10Szkoła Główna HandlowaSILVER BANK9,75%8,62%486,05%0,81%254,66%-179,93%-531,09%9,56Aa3