Zobacz folder
projektu FINSIM
(
pobierz PDF)

AKUALNOŚCI

Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2021/2022 10 edycja rozstrzygnięty!

W X edycji Konkursu FIN SIM Liga Akademicka 2021/2022 uczestniczyło 15 zespołów-banków, grupujących 75 studentów, reprezentujących 13 polskich uczelni:

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sesja finałowa on-line odbyła się 25 kwietnia 2022 r.

Laureatem Konkursu został zespół BANK WGR  reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

II miejsce zajął zespół VaBank reprezentujący Politechnikę Rzeszowską.

III miejsce zdobył Kopiec Bank reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wszystkim zespołom gratulujemy!


25 listopada ruszyła 10 edycja Konkursu FINSIM – Liga Akademicka

Tegoroczna edycja Konkursu zgromadziła 75 studentów z 13 uczelni z całej Polski, podzielonych na 15 zespołów.
Sesję inauguracyjną otworzył Michał Polak, Wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, swoją obecnością zaszczycił nas także Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.
W trakcie pierwszego, inauguracyjnego spotkania, uczestnicy, pod opieką doświadczonych Mentorów WIB, Michała Bellwona, Andrzeja Jakubaszka i Łukasza Lewickiego poznali zależności pomiędzy decyzjami zarządczymi i potencjalnymi wynikami finansowymi banków.
W sesji inauguracyjnej wzięło udział 15 zespołów z następujących uczelni:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tegoroczna edycja konkursu otrzymała wsparcie NBP, BFG oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, fundatora praktyk i nagród finansowych w Konkursie.
Patronami medialnymi projektu są: TV Student, Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank.pl, portal Bankier.pl, portal Kariera w Finansach, portal Studentnews.pl, niezależny Magazyn Studencki TO ZALEŻY.

Tegoroczna rekrutacja do 10 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka dobiegła końca!

Do udziału w Grze zakwalifikowało się 15 zespołów z 13 uczelni:

1. Bank Kujonów – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
2. Bank JN SA – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
3. AuBank – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
4. InvestBank – Uniwersytet Rzeszowski
5. VaBank – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
6. Kielecki Klub Studencki – Politechnika Świętokrzyska
7. Kopiec Bank – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
8. BiPF EUP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
9. EVENTUS – Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
10. TBBTR Bank – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
11. STER BANK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12. HerBank – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13. FINE BANK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
14. KODEA – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
15. BANK WGR – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w Grze!

Ruszyła rekrutacja do X edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2021/2022

Zapraszamy 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów 1. stopnia wzwyż (dopuszcza się udział w zespole max 2 studentów II roku studiów 1. stopnia), z kierunków o profilu bankowo-finansowym, ekonomicznym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2020/2021 to minimum 3,80) oraz aktywności w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.

Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej edycji Ligi:

 • Rekrutacja zespołów do 15 listopada br. (zasady rekrutacji i regulamin Konkursu w zakładce KONKURS )
 • Zdalna sesja inauguracyjna 25 listopada br.
 • Gra on-line

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2020/2021 rozstrzygnięty!

23.04.2021 r odbył się finał 9 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka.

Laureatem Konkursu został zespół BankFENIKS reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 456,66 zł na wirtualnej giełdzie FINSIM.

II miejsce zajął zespół BankKatowitz reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z wynikiem 439,45 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

III miejsce zdobył Hedgehog Bank reprezentujący Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z wynikiem 433,80 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

W IX edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021 uczestniczyło 20 zespołów-banków, grupujących stu studentów, reprezentujących 17 polskich uczelni:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Świętokrzyska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Warszawski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

GRATULUJEMY!

25 listopada ruszyła 9 edycja Konkursu FINSIM Liga Akademicka

Tegoroczna edycja Konkursu FINSIM – Liga Akademicka zgromadziła 20 zespołów studenckich z 17 uczelni z całej Polski.

FINSIM – Liga Akademicka odbywa się w ramach programu Bankowcy dla Edukacji. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Warszawski Instytut Bankowości.

Sesję inauguracyjną otworzył Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, swoją obecnością zaszczycił nas także Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Patronem konkursu jest Związek Banków Polskich. Wspierają nas także Narodowy Bank Polski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Tegoroczna rekrutacja do 9 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka dobiegła końca

Do udziału w Grze zakwalifikowało się 20 zespołów z 17 uczelni:

1. 4MK Baltic Bank – Uniwersytet Gdański
2. BAJMM Bank – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
3. Bank FENIKS – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
4. Bank Katowitz – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
5. C.I.N. BANK – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
6. Cool Bank – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
7. Copernicus Nova Bank – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
8. EventusPrime Bank – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
9. WZbank – Uniwersytet Warszawski
10. Florencja – Uniwersytet Rzeszowski
11. Fortuna Bank – Politechnika Świętokrzyska
12. Gold Bank – Politechnika Świętokrzyska
13. Hedgehog Bank – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
14. Hossa Byczq Bank – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
15. Koła Naukowe Ekonomistów UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
16. MAZOWIAN Bank – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
17. Nougat Bank – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
18. PiGy Bank – Politechnika Gdańska
19. PollubCash – Politechnika Lubelska
20. TECHNO BANK – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w Grze!Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2019/2020 rozstrzygnięty!

Sesja finałowa on-line odbyła się 24 kwietnia 2020r.

Laureatem Konkursu został zespół COPERNICUS BANK reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 166,26 zł na wirtualnej giełdzie FINSIM.

II miejsce zajął zespół LET’S OVERLEVERAGE reprezentujący Szkołę Główną Handlową w Warszawie z wynikiem 163,41 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

III miejsce zdobył zespół Bear Bank reprezentujący Politechnikę Świętokrzyską z wynikiem 129,64 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

Gratulujemy !

Czym jest FINSIM Liga Akademicka?

FINSIM Liga Akademicka to nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą.

 • Każdy Zespół zarządza bankiem przez okres 8 kwartałów, co odpowiada 2 latom funkcjonowania banku. Zespoły konkurują ze sobą we wszystkich segmentach rynku
 • Celem każdego Zespołu jest maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy. Skuteczność każdego Zespołu oceniana jest poprzez cenę akcji oraz uzyskany rating kredytowy
 • Banki działające na wirtualnym rynku podejmują swoje decyzje on-line na portalu Gry. Arkusz decyzyjny zawiera trzy zestawy decyzji: „Aktywa”, „Pasywa” i „Pozostałe Decyzje”
 • Po zebraniu decyzji od wszystkich Zespołów, Mentor Gry inicjuje przetworzenie decyzji przez program komputerowy i generuje wyniki Zespołów
 • Każdy Zespół otrzymuje raport indywidualny oraz wybrane dane o bankach konkurencyjnych. Dostępne są także narzędzia planistyczne do prognozowania płynności, potrzeb kapitalowych oraz pozycji w ryzyku stopy procentowej
 • W trakcie gry Zespoły korzystają z opieki Mentora – doświadczonego eksperta bankowego i wsparcia Menedżera Gry

Dlaczego warto?

FINSIM Liga Akademicka to nowoczesny symulator zarządzania bankiem w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym

FINSIM Liga Akademicka obejmuje wszystkie ważne obszary funkcjonowania banku, decyzje koncentrują się na zarządzaniu finansowym, analizie danych, analizie ryzyka, prognozowaniu, planowaniu, zarządzaniu kapitałem

FINSIM Liga Akademicka to narzędzie rozwoju nowej kultury zarządzania ryzykiem i budowania wspólnego rozumienia znaczenia ryzyka w działalności bankowej, zgodnie z wymaganiami Rekomendacji Z KNF

FINSIM Liga Akademicka to nauka przez doświadczenie – uczestnicy zdobywają umiejętności potrzebne w pracy zawodowej, podejmując decyzje jako członkowie zarządu banku

FINSIM Liga Akademicka to cenione przez pracodawców szkolenie dla przyszłych pracowników instytucji finansowych, udoskonalające umiejętności pracy zespołowej i skutecznego przywództwa w zespole

FINSIM Liga Akademicka łączy ponad 20-letnie doświadczenia WIB z wykorzystania wcześniejszej symulacji opracowanej na Uniwersytecie Stanforda i nowej symulacji przygotowanej na bazie najlepszych praktyk i nowoczesnej technologii z partnerem zagranicznym ITCB Hungary

Konkurs FINSIM Liga Akademicka daje niepowtarzalną szansą szerszego spojrzenia na proces zarządzania bankiem komercyjnym oraz całą gamę ryzyk z którymi współczesne banki mają na co dzień do czynienia. Jedną z najczęściej podkreślanych zalet jest całościowe spojrzenie na bank z pozycji członka Zarządu Banku, niedostępne dla większości osób, nie tylko studentów ale nawet większości pracowników banków. Podejmując nowe decyzje studenci uczą się oceniać ich całościowy wpływ, nie tylko na wynik brutto ale na wskaźniki ryzyka czy poziom wymaganego kapitału. Tak jak w przypadku prawdziwych banków, zespoły od samego początku i przez cały czas trwania gry muszą analizować swoje decyzje pod kątem ich wpływu na nadzorcze miary ryzyka, oceniać poziom zapotrzebowania na kapitał i szukać jak najbardziej efektywnych metod jego pozyskiwania

Komu polecamy?

 • studentom ekonomicznych szkół wyższych z całej Polski
 • studentom uczęszczającym na co najmniej III rok studiów kierunków ekonomicznych, o profilu bankowo-finansowym lub podobnym
 • studentom legitymującym się dobrymi wynikami w nauce – średnia min. 3,80
 • studentom wykazującym się aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich, zainteresowaniem bankowością/finansami

Co zawiera udział w konkursie?

 • Intensywna gra zespołowa: uczenie się w praktyce
 • Różnorodne formy: sesje stacjonarne; decyzje zdalne, decyzje próbne i konkursowe; feedback
 • Decyzje, raporty indywidualne i zbiorcze na dedykowanej stronie internetowej
 • Profesjonalne narzędzia planistyczne do prognozowania płynności, potrzeb kapitałowych, pozycji w ryzyku stopy procentowej
 • Przejrzyste algorytmy decyzyjne
 • Wsparcie Mentora i Menedżera Gry
 • Praktyczny podręcznik z bankowania dla uczestników jako materiał referencyjny w grze
 • Certyfikaty uczestnictwa, dyplomy i wyróżnienia, nagrody rzeczowe w grze konkursowej

W jakiej formule gramy?

 • Uczestniczące zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które działają w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy
 • Uczestnicy podejmują strategiczne decyzje dotyczące m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej
 • Przed przystąpieniem do ocenianej części gry, uczestnicy biorą udział w 1-dniowej sesji szkoleniowej i podejmują dwie decyzje próbne
 • W trakcie gry uczestnicy korzystają z opieki merytorycznej Mentora Konkursu oraz organizacyjnej Menedżera Konkursu
 • Zespoły podejmują 8 decyzji konkursowych zgodnych z przyjętą strategią swojego banku (5 dni roboczych na podjęcie każdej decyzji)
 • Zespoły otrzymują analizy po każdej decyzji: raport o wynikach banku oraz komentarz Mentora i informacje o zmianach na rynku.
 • Gra jest prowadzona on-line, decyzje podejmowane są poprzez portal Konkursu FINSIM Liga Akademicka, www.liga.finsim.pl
 • Poszczególne etapy Konkursu są komentowane przez Eksperta Głównego Konkursu
 • Miarą sukcesu w grze jest wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie FINSIM. Na starcie Gry wartość jednej akcji każdego wirtualnego banku będzie taka sama, zwycięża zespół, który osiągnie najwyższą cenę swoich akcji
 • Wyniki i zwycięzcy są ogłaszani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w trakcie sesji finałowej

W jakich obszarach decyzyjnych?

 • Możliwość wyboru maksymalnego poziomu ekspozycji w stosunku do zabezpieczenia Loan to Value (LTV)
  w poszczególnych rodzajach ekspozycji oraz progi odcięcia (Cut off)
 • Wybór metody oceny ryzyka w celu obniżenia typowych miar: PD (Probability of Deafault) i LGD (Loss Given Deafault)
 • Wymogi kapitałowe według standardów bazylejskich
 • Zróżnicowane warunki kredytowania dla klientów z różnych sektorów gospodarki
 • Instrumenty do zabezpieczania ryzyka walutowego: swapy walutowe i kontrakty futures
 • Liqudity Coverage Ratio (LCR),
 • Net Stable Funding Ratio (NSFR)
 • Operacje Otwartego Rynku: Repo i Reverse Repo
 • Metoda podstawowego wskaźnika (BIA)
 • Metoda standardowa
 • Metody zaawansowane (AMA)
 • Swap na stopę procentową (IRS)
 • Praktyczne narzędzia oceny ryzyka stopy procentowej: planowanie luk przeszacowania aktywów i pasywów w walucie rodzimej i obcej
 • Finansowanie projektów
 • Zarządzanie rozwojem sieci, pracownikami, jakością

Uczestnicy o FINSIM

„Ja ze swojej strony podniosłem umiejętność pracy w grupie, zarządzania zespołem oraz bycia liderem. Powyższe kompetencje miękkie są obecnie na wagę złota. Aczkolwiek nie możemy zapomnieć o podwyższeniu umiejętności analitycznych i wyciągania trafnych wniosków z wykonywanych analiz.”

„Po pierwsze udział w FINSIM jest świetną okazją na wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach w praktyce. Po drugie, chcieliśmy sprawdzić gdzie na tle innych studentów się znajdujemy i zaznać smaku rywalizacji o miano najlepszych w Polsce. Po trzecie, taki konkurs rozwija umiejętności analityczne, pracy w grupie, komunikacyjne tak ważne w dzisiejszych czasach”

„Trzeba być kompetentnym, jeżeli chce się brać udział w konkursie na poważnie. Mam na myśli tutaj odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, dobrą organizację pracy oraz przede wszystkim DOCIEKLIWOŚĆ i NIEUSTĘPLIWOŚĆ”

Organizator

Patron

Partnerzy Projektu