Aktualności

Tegoroczna rekrutacja do 12 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka dobiegła końca!

Do udziału w Grze zakwalifikowało się 10 zespołów z 10 uczelni:

 1. Bank Grosik – Uniwersytet Zielonogórski
 2. Hossa Bank – Politechnika Rzeszowska
 3. UniVerek Bank GDN S.A. – Uniwersytet Gdański
 4. SKN Bankier – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 5. Egida Bank – Uniwersytet Rzeszowski
 6. Niebieskie kangury – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 7. ADDAPT Bank – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 8. CRACOW CAPITAL – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 9. SKN FORECAST – Uniwersytet Łódzki
 10. WNS KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rozpoczęliśmy REKRUTACJĘ DO XII EDYCJI KONKURSU!

Zapraszamy do udziału 5-osobowe zespoły studentów kierunków ekonomicznych z całej Polski.

Tegoroczna edycja rozpocznie się w STYCZNIU 2024 roku.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia 2023r.

Zapraszamy też do kontaktu z Menedżerem Konkursu:
Magdalena Skwarska
tel. 723-723-750,
e-mail: mskwarska@wib.org.pl
Sprawdź się w roli członka zarządu banku ❗

Zapraszamy!

Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2022/2023 rozstrzygnięty

06.06.2023 r. odbył się tegoroczny finał Konkursu FINSIM Liga Akademicka w formule on-linie, który otworzyła Magdalena Skwarska, Koordynator Konkursu. Uczestników oraz zaproszonych gości powitał Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – organizatora konkursu.

Konkurs FINSIM Liga Akademicka organizowany jest przez Warszawski Instytut Bankowości już od 11 lat, realizowany jest w ramach programu sektorowego BANKOWCY DLA EDUKACJI. Jego partnerem głównym od samego początku jest Związek Banków Polskich. Partnerami są także Bankowy Fundusz Gwarancyjny, PwC Polska oraz wspomniany już Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest fundatorem nagród finansowych dla 3 najlepszych zespołów oraz 3 –miesięcznych odpłatnych praktyk dla zwycięskiej drużyny. W środowisku akademickim konkurs wspiera także program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

W tej edycji Konkursu uczestniczyło 10 zespołów-banków, grupujących 50 studentów, reprezentujących 9 polskich uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Politechnika Świętokrzyska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet, Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Rywalizacja prowadzona była pod opieką Mentorów, doświadczonych bankowców: Michała Bellwona oraz Andrzeja Jakubaszka.

Zwieńczeniem gry było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego każdy bank-zespół zaprezentował przyjętą w grze strategię i osiągnięte wyniki, na podstawie przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego. W trakcie sesji trzeba było wykazać się nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, ale także opanowaniem i niezwykłą sztuką prezentacji.

Laureatem 11 edycji Konkursu został zespół Credit UEK S. A. reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

II miejsce zajął zespół KPM Bank również reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

III miejsce zdobył PREMIUM STUDENT TRUST reprezentujący Poltechnikę Świętokrzyską.

Okazją do zdobycia kolejnych umiejętności z zakresu zarządzania Bankiem będzie udział w kolejnej 12 edycji konkursu FIN SIM LA, do której organizator – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości już teraz pragnie zaprosić wszystkich uczestników.

Tegoroczna rekrutacja do 11 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka dobiegła końca!

Do udziału w Grze zakwalifikowało się 10 zespołów z 9 uczelni:

 1. Credit UEK S.A. – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 2. SILVER BANK – Szkoła Główna Handlowa
 3. PREMIUM STUDENT TRUST – Politechnika Świętokrzyska
 4. ECONOMIC ENGINEERS – Politechnika Gdańska
 5. STE BANK – Uniwersytet Jagielloński
 6. KPM BaNk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 7. FLOW SKN Bank – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 8. ProfitBank – Politechnika Lubelska
 9. Tezeusz Bank S.A. – Uniwersytet Rzeszowski
 10. Kozminski Sharks – Akademia Leona Koźmińskiego

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w Grze!

Rozpoczęliśmy REKRUTACJĘ DO XI EDYCJI KONKURSU!

Zapraszamy do udziału 5-osobowe zespoły studentów kierunków ekonomicznych z całej Polski.

Tegoroczna edycja rozpocznie się w STYCZNIU 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia 2022r.

Zapraszamy też do kontaktu z Menedżerem Konkursu: Magdalena Skwarska tel. 723-723-750, e-mail: mskwarska@wib.org.pl

Sprawdź się w roli członka zarządu banku ❗

Zapraszamy!

Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2021/2022 10 edycja rozstrzygnięty!

W X edycji Konkursu FIN SIM Liga Akademicka 2021/2022 uczestniczyło 15 zespołów-banków, grupujących 75 studentów, reprezentujących 13 polskich uczelni:

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sesja finałowa on-line odbyła się 25 kwietnia 2022 r.

Laureatem Konkursu został zespół BANK WGR  reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

II miejsce zajął zespół VaBank reprezentujący Politechnikę Rzeszowską.

III miejsce zdobył Kopiec Bank reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wszystkim zespołom gratulujemy!

25 listopada ruszyła 10 edycja Konkursu FINSIM – Liga Akademicka

Tegoroczna edycja Konkursu zgromadziła 75 studentów z 13 uczelni z całej Polski, podzielonych na 15 zespołów.
Sesję inauguracyjną otworzył Michał Polak, Wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, swoją obecnością zaszczycił nas także Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.
W trakcie pierwszego, inauguracyjnego spotkania, uczestnicy, pod opieką doświadczonych Mentorów WIB, Michała Bellwona, Andrzeja Jakubaszka i Łukasza Lewickiego poznali zależności pomiędzy decyzjami zarządczymi i potencjalnymi wynikami finansowymi banków.
W sesji inauguracyjnej wzięło udział 15 zespołów z następujących uczelni:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tegoroczna edycja konkursu otrzymała wsparcie NBP, BFG oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, fundatora praktyk i nagród finansowych w Konkursie.
Patronami medialnymi projektu są: TV Student, Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank.pl, portal Bankier.pl, portal Kariera w Finansach, portal Studentnews.pl, niezależny Magazyn Studencki TO ZALEŻY.

Tegoroczna rekrutacja do 10 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka dobiegła końca!

Do udziału w Grze zakwalifikowało się 15 zespołów z 13 uczelni:

1. Bank Kujonów – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
2. Bank JN SA – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
3. AuBank – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
4. InvestBank – Uniwersytet Rzeszowski
5. VaBank – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
6. Kielecki Klub Studencki – Politechnika Świętokrzyska
7. Kopiec Bank – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
8. BiPF EUP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
9. EVENTUS – Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
10. TBBTR Bank – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
11. STER BANK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12. HerBank – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13. FINE BANK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
14. KODEA – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
15. BANK WGR – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w Grze!

Ruszyła rekrutacja do X edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2021/2022

Zapraszamy 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów 1. stopnia wzwyż (dopuszcza się udział w zespole max 2 studentów II roku studiów 1. stopnia), z kierunków o profilu bankowo-finansowym, ekonomicznym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2020/2021 to minimum 3,80) oraz aktywności w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.

Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej edycji Ligi:

 • Rekrutacja zespołów do 15 listopada br. (zasady rekrutacji i regulamin Konkursu w zakładce KONKURS )
 • Zdalna sesja inauguracyjna 25 listopada br.
 • Gra on-line

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2020/2021 rozstrzygnięty!

23.04.2021 r odbył się finał 9 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka.

Laureatem Konkursu został zespół BankFENIKS reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 456,66 zł na wirtualnej giełdzie FINSIM.

II miejsce zajął zespół BankKatowitz reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z wynikiem 439,45 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

III miejsce zdobył Hedgehog Bank reprezentujący Politechnika Rzeszowska  im. Ignacego Łukasiewicza z wynikiem 433,80 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

W IX edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka 2020/2021 uczestniczyło 20 zespołów-banków, grupujących stu studentów, reprezentujących 17 polskich uczelni:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Politechnika Gdańska

Politechnika Lubelska

Politechnika Rzeszowska  im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Świętokrzyska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Warszawski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

GRATULUJEMY!

 

25 listopada ruszyła 9 edycja Konkursu FINSIM - Liga Akademicka

Tegoroczna edycja Konkursu FINSIM – Liga Akademicka zgromadziła 20 zespołów studenckich z 17 uczelni z całej Polski.

FINSIM – Liga Akademicka odbywa się w ramach programu Bankowcy dla Edukacji. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Warszawski Instytut Bankowości.

Sesję inauguracyjną otworzył Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, swoją obecnością zaszczycił nas także Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Patronem konkursu jest Związek Banków Polskich. Wspierają nas także Narodowy Bank Polski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Rekrutacja do 9 edycji Konkursu FINSIM Liga Akademicka dobiegła końca

Do udziału w Grze zakwalifikowało się 20 zespołów z 17 uczelni:

1. 4MK Baltic Bank – Uniwersytet Gdański
2. BAJMM Bank – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
3. Bank FENIKS – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
4. Bank Katowitz – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
5. C.I.N. BANK – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
6. Cool Bank – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
7. Copernicus Nova Bank – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
8. EventusPrime Bank – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
9. FirSimy – Uniwersytet Warszawski
10. Florencja – Uniwersytet Rzeszowski
11. Fortuna Bank – Politechnika Świętokrzyska
12. Gold Bank – Politechnika Świętokrzyska
13. Hedgehog Bank – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
14. Hossa Byczq Bank – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
15. Koła Naukowe Ekonomistów UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
16. MAZOWIAN Bank – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
17. Nougat Bank – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
18. PiGy Bank – Politechnika Gdańska
19. PollubCash – Politechnika Lubelska
20. TECHNO BANK – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w Grze!